fredag 22 januari 2016

Ett undantag som kunde varit regel

Lokaltidningen skriver idag att Bygg- och miljönämnden i Katrineholm sa nej till ett tillfälligt bygglov, som skulle göra det möjligt att starta ett asylboende. Endast Centerpartiets Bertil Carlsson gick emot beslutet.

Centerpartiet anser att kommunen mycket väl hade kunnat bevilja ett tillfälligt bygglov och gjort ett undantag, precis som kommunen har gjort tidigare för att tillåta skolverksamhet och gym i centrum, trots att detaljplanen har sagt något annat. Det här är alltså undantag som skulle ha kunnat bli till en regel.

Men inte den här gången. Det är svårt att tro att det inte har utgått påbud från en känd bypolitiker i staden i det här ärendet. Det ligger helt i linje hur det brukar vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar