onsdag 13 januari 2016

Hemtjänsten kräver mer resurser

I dagens nummer av Katrineholms-Kuriren finns artiklar om hur hemtjänsten i Katrineholm går med underskott. Även privata utförare drabbas av den anorektiska tilldelningen av medel. Det "finurliga" från majoritetens sida är förstås att genom att räkna snålt på behoven, så behöver kommunen inte betala ut mer till de privata utförarna. I grunden är det de som behöver hemtjänsten som drabbas.

Centerpartiet har föreslagit att reserver ska sättas undan för att möta volymökningar, alltså förändrade behov som varit omöjliga att förutse. Detta tyckte inte Socialmoderaterna var en god idé. Men nu måste det tillsättas mer resurser för att möta behoven och det får inte spela någon roll vem det är som utför tjänsterna - det viktiga är att omvårdnaden blir god.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar