söndag 10 januari 2016

Demokrati kan inte tas för given

Inte så långt från Sverige ligger Polen. Där pågår nu en allt annat än demokratisk utveckling. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski skriver i dag om den skrämmande utvecklingen med ett förstatligande av de grundläggande funktionerna i ett demokratiskt land, exempelvis en fri press.

Det kan tydligen inte sägas för många gånger - demokrati kan aldrig tas för given. Det är för demokratins skull som det behövs fri och oberoende press och media, ett rättssystem som står fritt från staten och en revision som har i uppdrag att kontrollera hur politiker och myndigheter gör sitt jobb, bland annat.

Det är bra om fler höjer rösten mot Polen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar