tisdag 19 januari 2016

Nästan fossilfria finanser

I december ställde jag frågan till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om kommunens finanser var fossilfritt placerade. Igår var frågan och svaret uppe på dagordningen, när kommunfullmäktige i Katrineholm höll sitt sammanträde.

Så här yttrade jag mig i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag skrev den här interpellationen när klimatförhandlingarna fortfarande pågick i Paris. Internationella överenskommelser är viktiga för att nå hållbara lösningar för klimatet. Men det är heller inte oviktigt vad vi gör lokalt. Många här minns kanske arbetet med Agenda 21, som blev resultatet efter förhandlingarna i Rio 1992, och som bland annat här i Katrineholm ledde till ett omfattande och brett miljöarbete med folkligt stöd. Det förändrade många människors beteende.

För det är det som det handlar om – att göra rätt för miljön.

Katrineholms kommun har också fattat beslut om att delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det förpliktigar.

Det handlar inte bara om att byta bränsle i tanken eller tanken – utan också i praktiken. Att ställa om drivmedel och bränslen. Och att sända viktiga signaler om hur vi ser på fossila råvaror.

En väg är att styra är att låta pengarna tala.

I kommunens finanspolicy finns följande skrivning:

”Etiska hänsyn
Vid placeringar ska etiska och miljömässiga hänsyn tas. Placeringar ska undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet - produktion, eller försäljning inom områdena krigsmateriel, tobaks- eller alkoholvaror. Det får inte göras placeringar i företag som tillåter barnarbete, ej följer internationella lagar eller diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion. Vid osäkerhet av etiska skäl är grundregeln att avstå från placering.” (Källa: Finanspolicy för Katrineholms kommun, antagen av KF 2015-04-20)

Är det tillräckligt skarpt? Det var bakgrunden till mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström

Har Katrineholms kommun placerat kapital eller pensionsmedel i företag som sysslar med utvinning av olja, kol eller fossilgas?

Är du beredd att göra en översyn av finanspolicyn, så att Katrineholms avsikt om att bidra till ett fossilfritt Sverige tydliggörs?

Jag vill tacka Göran Dahlström för svaren på frågorna. Enligt svaren så har inte kommunens medel bidragit till utvinning av olja och kol, däremot finns det ett litet åtagande i fyra bolag som har som delverksamhet att utvinna gas.

Jag ser också fram emot att regelverket förtydligas för fossila bränslen på motsvarande sätt som gäller för de etiska placeringsreglerna.

Det är sant att det kan vara svårt att vara exakt när det gäller vad som inryms i ”miljömässiga hänsyn”, men fossila bränslen är ändå ett förtydligande som kan göras. Särskilt mot bakgrund av att Katrineholm ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det förpliktigar att se till att kommunen även med sitt kapital arbetar för ett fossiloberoende."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar