lördag 30 juni 2012

Fel prata "slang"

Allt för många lider av övervikt eller är - rent ut sagt - för feta. Man kan ha många synpunkter om detta och förespråka olika vägar för att möta övervikten. Det talas ibland om fett- och sockerskatt, om mer rörelse i skolan, om goda levnadsvanor eller om olika dieter med bokstavsnamn. En drastisk väg, dock inte alldeles ofarlig, är att göra en magoperation så att man inte kan äta så mycket.

I går hörde jag nästa steg. Nu pratade man slang. I Blekinge skulle man med landstingets goda minne prova att operera in en slang. Personen skulle äta som vanligt och sedan efter typ 20 minuter tappa ut en del av maginnehållet.

För mig är detta ytterst magstarkt. Det är snudd på en ätstörning att först proppa i sig mat för att sedan tömma magsäcken på innehåll. Skillnaden är väl närmast att man slipper frätskadorna på tänderna...

Usch, jag hoppas verkligen att detta inte kommer att slå igenom, det är ju ett jättelikt matmissbruk och ett slöseri med våra gemensamma skattemedel.

Den som lider av fetma ska få hjälp, men den måste också bidra själv. Den kan inte både äta av kakan och ha den kvar, fastän det med slangens hjälp är bra nära...

fredag 29 juni 2012

Fråga alltid om kvitto

Skattemyndigheten har sedan länge velat att vi alltid ska fråga om kvitto när vi betalar för något. Då vet vi att företaget vi gör affär med är OK.

Nu finns det ytterligare en fråga att ställa om kvittot. Innehåller det bisfenol?

Ställ frågan i affären, så kommer det snart att ske en förändring!

onsdag 27 juni 2012

Kostnadskontroll måste gälla alltid

Ibland är det viktigt för Katrineholms kommun att hålla koll på kostnaderna och ibland är det inte det.

Vid kommunstyrelsens junisammanträde uppmärksammades stort bildningsnämndens växande underskott.

Vid samma sammanträde beslutade en majoritet att godkänna underskottet som uppkommit vid renoveringen av Lokstallarna. Kostnadskontrollen i det fallet har varit usel. Men kritiken uteblir.

Jag röstade för avslag och reserverade mig mot beslutet. Ingen tycks ha haft något riktigt ansvar för ombyggnadsprojektet, i alla fall har ingen haft kontroll över kostnaderna eller försökt begränsa överskridandet av de anslagna medlen. Notan får i ett första läge betalas av skattebetalarna, i nästa läge skjuts de ökade kostnaderna över på kommunens fastighetsbolag, KFAB, som ska köpa Lokstallarna.

I sak är det inte någon skillnad var pengarna rinner iväg. Kostnadskontroll måste gälla alltid.

Regn-inlägg

Till alla som tycker att regnväder inte är något bra sommarväder:

Tänk så här; du slipper i alla fall låtsas som det regnar...

söndag 24 juni 2012

Klart Katrineholm ska ha höga krav för närodlat

Katrineholms kommuns kostpolicy håller på att ses över. Vid sitt senaste sammanträde tog service- och tekniknämnden beslut om den. Centerpartiets Sten Holmgren tvingades reservera sig för att få med någorlunda anständiga mål för hur mycket av kommunens inköp som ska bestå av närproducerade varor, nämligen 30 procent.

30 procent närproducerat är inte särskilt omöjligt att nå. Särskilt inte som det närodlade också kan vara ekologiskt.

torsdag 21 juni 2012

Avslag det enda rätta

Ibland är besluten bara så självklara. Vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde i Katrineholm skulle vi behandla ett ärende som handlade om när renarna bör slås för att bevara den biologiska mångfalden.

Ärendet var ett resultat av en motion från Gudrun Lindvall, Miljöpartiet.

Frågan har utretts grundligt. Nu var ärendet tillbaka till kommunstyrelsen igen för att stämplas med "vi har inte råd att göra det som föreslås just nu".

Men det självklara beslutet skulle vara avslag!

För om man avslog det ambitiösa förslaget och i stället biföll ett förslag om att avslå senare... då skulle motionen bli bifallen på det sätt som önskades. Det vill säga genom att slå renarna senare så hade de rara örterna möjlighet att fröa av sig och sprida sina gener.

Nu blev det varken avslag eller bifall. Ärendet drogs tillbaka för en ny utredningsrunda.

tisdag 19 juni 2012

Lång dags färd mot natt

Jo, det blev ännu en nattmangling med bordlagda ärenden vid måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm.

När sammanträdet slutar "23+" så är man inte så alert mot slutet och inte världens piggaste dagen efter heller.

Debatten uppehöll sig mycket vid skolan och vid Logistikcentrum, kryddat med lite hyreshusförsäljning på landsbygden samt beslut om särtaxa eller inte.

Många inlägg blev det innan fullmäktiges ordförande Leif Tronelius kunde önska oss en trevlig, vilsam sommar.

söndag 17 juni 2012

Politisk sommarspurt

Nu spurtar Katrineholmspolitiken inför sommarstiltjen. Imorgon kväll, alltså måndag, är det kommunfullmäktige. Sammanträdet är utlokaliserat, den här gången till Duveholmsgymnasiets aula.

Jag ser inte fram emot lokalerna. Även om vi mycket väl ryms i aulan, så brukar det bli bökigt med biosittningen. Särskilt bökigt blir det för oss gruppledare som har mycket spring i benen inför det stundande politiska sommarlovet.

På onsdag är det dags för kommunstyrelse, som delvis är förlagd till Lokstallet.

I min politiska sommarspurt ingår även ett sammanträde med det miljöstrategiska rådet samt ett besök i riksdagen.

Nyttiga och onyttiga bakterier

Dagens Nyheter har i dag ett fint reportage om alla bakterier som naturligt finns och trivs i din kropp. Det är en mycket intressant artikel, som i viss mån också ger hopp. För om vi känner våra bakterier, då kan vi också ställa dem till vår tjänst.

Men vi måste också vara vaksamma på att dessa gratisjobbare som gör nytta måste vårdas väl. Om vi tar till "anti"-medel i onödan, så dödar vi de goda bakterierna. Bakteriedödande medel måste alltså användas med måtta, liksom antibiotika.

Här måste vi som konsumenter sätta stopp. Behöver vi verkligen träningskläder som är behandlade för att inte lukta svett? Är inte svett något alldeles naturligt, liksom det är att vädra och tvätta kläder?

Centerkvinnorna landet runt fick ett uppdrag av miljöminister Lena Ek (C) att undersöka hur landstingen hade gjort med sina upphandlingar av textilier. Hade man rent samvete? Hög tid att kolla upp!

lördag 16 juni 2012

Också himlen grät...

... över den snöpliga förlusten i fotbolls-EM. Har det gått troll i bollen? Varför kan inte svenska spelare vinna?

Allt tar tydligen en Ända med förskräckelsen! Verkligen ett bak-slag!

Nu väntar jag rubrikerna om förbundskaptenens avgång. Eller är det bara att erkänna; vi hade inget i EM att göra?

fredag 15 juni 2012

SAAB får sladd

Ja, denna roliga rubrik vill jag inte undanhålla mina bloggläsare. Synd bara att jag inte "slog" den själv, för den är ju perfekt. Den har full täckning, eftersom bolaget som köpt konkursboet ska tillverka elbilar.

Arvodesaffären över?

I går kom tingsrättens friande dom mot Jörgen Danielsson(S). Han friades från alla anklagelser.

Därmed är kanske arvodesaffärens lagliga hantering över, om nu inte domen överklagas.

Hur som helst, så var det bra att få "affären" även rättsligen prövad. Det är viktigt att riktiga beslut ligger bakom den offentliga verksamheten. Det får inte vara en "låt-gå"-verksamhet grundad på "så har vi alltid gjort". Verksamheten måste styras med respekt för lagar och demokrati.

torsdag 14 juni 2012

Yttrandefriheten granskad

I går lade Yttrandefrihetskommittén sista handen vid vårt betänkande. Det känns lätt konstigt att efter närmare fyra års arbete ha satt punkt. Överlämnandet sker dock först i augusti.

tisdag 12 juni 2012

En kvinna inte minst

Det är lönsamt med kvinnor i bolagsstyrelser. Enligt en undersökning från kreditupplysningsföretaget UC, så har företag med minst en kvinna i styrelsen mindre risk att hamna på obestånd. Risken bedöms vara 30 procent lägre för en styrelse med både kvinnor och män än för en en bolagsstyrelse som består endast av män.

UC har undersökt 53.237 företag med en årlig omsättning på minst en miljon kronor och med minst två personer i styrelsen.

Så det ligger även ekonomi i att besluten blir bättre med en jämnare könsfördelning i styrelsen.

måndag 11 juni 2012

Hur lyckad är Persson?

Partisekreterare Kent Persson (M) har inte fått någon lyckad start. Eller så har han bara startat på det sätt han har förutsättningar för.

Hans moderata förslag att införa en myndighet som ska inspektera äldreomsorgen är nämligen redan på gång...

söndag 10 juni 2012

Ömsom sol, ömsom vatten

Dagen har varit synnerligen omväxlande, ömsom sol, ömsom vatten. Turligt nog höll regnet upp under större delen av premiärbesöket på Stora Djulö herrgårdscafé, som kommunen sedan några dagar driver i egen regi. Förutsättningarna är egentligen goda för verksamheten. Läget är perfekt, med sjö, herrgård och bedårande omgivningar.

Utmaningen har varit att locka katrineholmarna och deras besökare att finna det mödan värt att göra ett besök. Flertalet entreprenörer har försökt under de senaste åren och nu gör Katrineholms kommun ett inhopp över sommarsäsongen.

Mitt intryck av besöket är att det finns vissa förutsättningar för att det ska gå bra. Sortimentet är rikligt. Med lite finputs kan det bli ännu bättre - vad gör konserverad ananas i en räksallad och var fanns ägget och det skadar inte med ännu lite mer serviceanda för att få stolarna och borden torra efter en regnskur.

Men caféet har ju inte haft så många dagar på sig för finslipning.

lördag 9 juni 2012

(S)peciell demokratisyn

I veckan hade vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm sitt sista möte inför sommaruppehållet. På papperet ett ganska oförargligt sammanträde, nämndens ledamöter skulle äta smörgåstårta för att fira av Lena Andreasson, omtyckt förvaltningschef som går till nytt arbete på Gotland.

Men man måste ju sammanträda också. Ett av ärendena handlade om ekonomi, om vad hemtjänsten skulle behöva göra för att verksamheten skulle hålla sig inom budget. Handikappomsorgen hade också problem med budgetsiffrorna och hade tagit fram konsekvensbeskrivningar om vad eventuella indragningar skulle innebära för verksamheten.

Den samlade oppositionen tyckte att det kunde vara rimligt att motsvarande beskrivning gjordes för hemtjänsten och yrkade därför på detta.

Men se det skulle ledamöterna inte ha gjort. Centerpartiets ordinarie ledamot i nämnden, Anita Karlsson, som har återberättat detta för mig, berättade om hur arg ordföranden Monica Johansson blev över detta yrkande. Det skulle inte vara lagligt att yrka på detta sätt!

I dagens Katrineholms-Kuriren beskrivs ärendet ur ordföranden synvinkel. Problemet är att skildringen då inte är korrekt. Oppositionens yrkande var att få en konsekvensanalys gjord, det Monica Johansson hänvisar till är texten i reservationen, en text som hon inte hade när beslutet fattades!

Det är, tyvärr, inte första gången som ordförandens speciella demokratisyn luftas, nämligen att ledamöterna ska tiga under sammanträdena och inte våga yttra sig, för att inte påkalla ordförandens vrede.

Ledamöter ska yttra sig och yrka, det är därför som de är valda att representera sina partier. De har rätt att yrka. Ett yrkande kan under inga omständigheter bli olagligt förrän det blir bifallet genom ett klubbat beslut. Om det nu skulle vara olagligt.

Detta torde även vård- och omsorgsnämndens ordförande känna till.

fredag 8 juni 2012

Vi ska ut och plocka blingon...

Hörde i dag på radion ett inslag om en ny bärkorsning, blingon. Den hade tillkommit alldeles naturligt och hade upptäckts på Smögen. (Det låter lite konstigt med Smögen, ön med bryggan brukar ju vara mer förknippad med segelbåtar, räkor och ett himla sommarliv.)

Blingon hade funnits tidigare, men aldrig att det hade blivit bär.

Jag vet inte om jag vill ut och plocka blingon. Blåbär har sin tjusning och lingon en annan, men hur skulle mixen bli? Inte riktigt tilltalande? Fast det är klart, lingonen har konserverande egenskaper och blåbären är nyttiga, bland annat för ögonen. Skönhetsindustrin har nog en hel del att hämta i produktutveckling.

torsdag 7 juni 2012

Lite att läsa...

... ja, det har jag. Här finns handlingar till nästa veckas möten, som de flesta har anknytning till tryckfrihet och yttrandefrihet. Det börjar med lite handlingar till presstödsnämndens sammanträde, sedan väntar handlingar om offentliga handlingar och så, det stora berget från Yttrandefrihetskommitténs arbete under fyra år. På onsdag ska det slutjusteras!

Vid sidan om, liksom, väntar handlingar till kommunfullmäktige i Katrineholm. Men dessa handlingar har jag i stort sett redan läst, eftersom de har passerat kommunstyrelsen.

Så jag har lite att läsa. Fast det är ju inte precis sådana handlingar där man behöver fundera vem som är mördaren eller om de ska få varandra på slutet, utan handlingar som är viktiga att läsa för att fatta korrekta beslut.

onsdag 6 juni 2012

Visst är bondliljan vacker?Just nu blommar den i mitt köksfönster, bondliljan, fyndet från blomskottsauktionen. Den kan också kallas äkta makar, tror jag.

Bondliljan påminner mig bland annat om en intervju som jag gjorde med en lantbrukskonsulent som skulle gå i pension. Han hade både en bondlilja och en skylt med uppmaningen "Håll med mig - det spar tid".

Det var nog inte helt reglementsenligt på lantbruksnämnden, men ganska roligt. Dessutom tror jag inte att budskapet praktiserades.

Konst på åsen

Ifjol inleddes en tradition att fira nationaldagen och en väninnas födelsedag genom att besöka Jägernåsen för att se Konst på åsen. I år utökade vi de kulturella gästerna och dukade upp till kalas i den blomstrande naturen.

Självklart inledde vi med en konstvandring och vi hade lyckan att träffa konstnärinnan och initiativtagaren Gun Haglund på vår runda. Hon hoppades att det skulle komma många fler besökare innan konsten avinstalleras från åsen. Konstföremålen kan beses i den fria naturen ända fram till 15 juli.

tisdag 5 juni 2012

Skolbeslutet klubbat

Nej, det fanns ingen sömnsmån igår. Inte en millimeter ville Socialmoderaterna ge med sig, för att låta skolbeslutet få ta mer tid och omfatta skolan i ett större sammanhang inom Katrineholms kommun.

Jag argumenterade bland annat med följande inlägg:

"Det är nästan examensdags, dags för betygsutdelning.
Vi ska ta beslut om skolans framtid i Katrineholm här i kväll.

Om en elev hade gjort sin läxa lika snabbt och tagit sig an bara en del av uppgiften, då hade det blivit icke godkänt och extrauppgifter att göra för att förbättra resultatet.

Det är det som Centerpartiet och övriga i oppositionen nu begär av majoriteten; socialdemokrater och moderater, - ta mer tid på er, gör om så att det blir rätt. Ställ upp på en återremiss för att göra skolarbetet grundligt.

Hur ser skolan ut i Katrineholm?

Vilka lokaler behövs?

Vilka elever väljer den kommunala skolan jämfört med en friskola?

Hur gör vi den kommunala skolan till det självklara valet?

Vi gör det INTE genom att slarva, ha bråttom och komma med ogenomtänkta lösningr.

Ta ett helhetsgrepp om skolfrågan, ett grepp som även innefattar förskolan och se till att det blir kvalité i besluten. Det är Katrineholms alla elever värda.

Bifall till förslaget om återremiss!"

Alla dagar borde vara miljödagar

I dag firas internationella miljödagen. Egentligen borde alla dagar vara Miljödagar, för vi har inte råd med något annat än att värna om vår miljö, vår livsmiljö.

Min gruppledarkollega i Nyköping Eva Andersson skriver i Södermanlands-Nyheter om Centerpartiets engagemang i miljöfrågorna med anledning av att 5 juni är internationella miljödagen och att det i dagarna är 50 år sedan Centerpartiet lade den första miljömotionen i riksdagen.

måndag 4 juni 2012

Ett giftigt inlägg i debatten

När Margot Wallström var miljökommissionär i EU, så var hon en del i ett miljöexperiment. Hon lät analysera sitt blod och resultatet var både förvånande och inte. Blodet innehåll en hel del ämnen som egentligen inte borde finnas där, men som är exempel på hur vår omgivning påverkar oss mer än vi tror.

Nu har fyra journalister på Svenska Dagbladet gjort ett litet liknande test. De har levt på plåtkonserver under en tid och utsöndrat bisfenol A i urinen.

Det är naturligtvis otäckt att det ska finnas hormonstörande ämnen i till synes oskyldiga plåtburkar med mat.

Slutsatsen torde vara att alla måste vara noga med vad de äter, att det är så "äkta vara" som möjligt, att direkt skadliga ämnen måste förbjudas i livsmedel och att elever måste ges kunskaper genom hemkunskapen i att välja och att välja bort.

Journalisternas test var på så vis nyttigt. Det bidrog till ett giftigt inlägg i debatten.

söndag 3 juni 2012

På resande fot

I går genomförde Centerpartiet i Katrineholm den årliga medlemsresan. Den gick genom ett grönskande Sörmland till ett första stopp vid biogasanläggningen på Valla gård.

Även om biogas är hett på marknaden, så var det rysligt kallt, men självklart jätteintressant.

Den fortsatta färden hade som resmål Simonstorp och brandkårsmuséet och som final - Rejmyre med glasbruk, småbutiker och värdshus. Vi åkte inte värdshus förbi innan det var dags att återvända till Katrineholm, där regnet snart stod som spön i backen.

Så kan svensk sommar vara också.

lördag 2 juni 2012

Saknar skolhandlingar

Ibland blir det verkligt mycket handlingar, ibland inga alls. I går borde handlingarna till kommunfullmäktige nu på måndag ha kommit med posten. Inga sådana handlingar kom och jag saknar dem. Inte för att jag inte vet vad kommunstyrelsen i onsdags beslutade om skolfrågan inför det extra sammankallande kommunfullmäktigemötet i Katrineholm, utan för att se vilka ärenden som eventuellt har tillkommit till sammanträdet. Vid det senaste kommunfullmäktigemötet i maj diskuterades exempelvis om det skulle vara möjligt att väcka andra frågor eller hantera andra ärenden vid detta sammanträde.

Hur som helst, så stör det något förberedelserna.

fredag 1 juni 2012

"Det fanns pengar och dom skulle användas"

"Det fanns pengar och dom skulle användas".

I två dagar har tingsrätten i Nyköping ägnat sig åt Arvodesaffärens rättsliga efterspel. På den anklagades bänk sitter förre landstingsrådet Jörgen Danielsson (S).

När jag följer Södermanlands Nyheters direktbevakning i efterhand, så är det anmärkningsvärda citat som kommer fram. Ett av dem är "det fanns pengar och dom skulle användas". Den som citeras är Fredrik Pettersson, som varit politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Landstinget Sörmland.

Det är ingen vacker syn på politik och på skattemedel som redovisas. Om det finns pengar, så är det ju inte någon naturlag som säger att de ska användas. De kan rent av göra bättre nytta någon annan stans.

Grattis Värmland och Kenneth Johansson

Kenneth Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet i Dalarna och Socialutskottets ordförande, kommer 1 oktober att bli ny landshövding för Värmland. Det är bara att gratulera Värmland och Kenneth Johansson till detta.

Kenneth Johansson är en mycket social och trevlig person, som också har en bakgrund som kan passa. Han är "byråkrat", förvaltningssocionom, som själv lagt fram förslag om att minska byråkratin!

Som en följd av det hela kan Lena Reyier bli ny riksdagsledamot. Det ser jag fram emot. Lena Reyier är också mycket kompetent och väl skickad för uppgiften.