måndag 21 augusti 2017

Korståg i kampanj för kyrkovalet

Imorgon startar jag min korstågskampanj för att uppmärksamma kyrkovalet.

Jag kommer att göra ett korståg i Strängnäs stift och stanna till vid stationerna längs järnvägen. För oss i Centerpartiet är den öppna folkkyrkan viktig, en kyrka som är öppen och välkomnande för alla. Jag vill också att Svenska kyrkan ska ägna sig mer åt inträden i kyrkan. Kyrkan gör så mycket gott. Det kan vi bli bättre på att tala om och jag hoppas möta många på mina resor genom stiftet.

Korståget inleds alltså den 22 augusti, med en resa i Närke, där det blir avstigning i Hallsberg, Laxå, Kumla och Örebro. Korståget fortsätter sedan i Sörmland 24 och 31 augusti.

Jag hoppas att korståget ska ta mig till en plats på kyrkomötet i Uppsala, men om jag inte skulle nå dit så vill jag att många, många fler uppmärksammar kyrkovalet och ser allt gott som Svenska kyrkan gör, säger Inger Fredriksson.

På resan genom Sörmland får jag sällskap av andra kandidater som återfinns på Centerpartiets listor i kyrkovalet 17 september.Redo för kampanj och ett korståg genom stiftet.

Trafik och parkering på programmet

Ikväll lär det bli en riktig trafik till talarstolen i Safiren. Kommunfullmäktige i Katrineholm håller sammanträde efter sommaruppehållet och på dagordning står åtminstone två punkter som kommer att väcka debatt. Det ena ärendet handlar om trafikstrategin och det andra om parkering.

Vi från oppositionens sida tycker inte att det är bra strategier som föreslås. Vi saknar en karta som visar hur kommunen vill att trafikströmmarna ska gå. Det finns heller inte någon plan med för hur Resecentrum i Katrineholm ska utformas. Det är viktiga saker att ha med i ett dokument, så vi yrkar återremiss på båda planerna.

Göra om och gör rätt, helt enkelt.

Miljöbilskampanjen startar

Liksom tidigare år följer Centerpartiet återvinningsbilen för att peka på vikten att göra rätt, alltså att lämna det miljöfarliga avfallet på rätt ställe så att det kan återvinnas eller slutförvaras.

Ikväll är det Forssjö och Strångsjö som får besök av miljöbilen, som tar hand om färg, batterier, småel, kemikalier och annat som kan ha samlat sig hemma.Bilden är från ett tidigare besök när miljöbilen stannade i Valla.

torsdag 17 augusti 2017

Fler inträden i Svenska kyrkan

Idag har jag en debattartikel införd i tidningen Sörmlandsbygden. Jag tror inte att jag kan länka till den, men så här skriver jag:

"17 september 2017 är det kyrkoval.

Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande.

I Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund. Människor som är beredda att arbeta för att utveckla det arv som finns och föra det vidare i en ny tid.

Vi går till val under rubriken en trovärdig folkkyrka, öppen för alla. Det förpliktigar. Det talar om att vi bär med oss våra värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Det talar för att ska ha en öppenhet inför människor som har hunnit olika långt i sin egen tro. Det talar för en kyrka som finns där människor är och som är lika öppen och trovärdig oavsett om församlingen finns på landsbygden eller i staden. Du ska känna dig välkommen.

Centerpartiet jobbar för att kyrkan är där du är, mitt i livet, i din närhet, öppen och välkomnande. En trovärdig kyrka.

Jag tycker att vi ska arbeta mer med inträden (inte entreavgifter) i stället för med utträden. Du får mycket för kyrkoavgiften. Du får tillgång till Svenska kyrkans tjänster över hela landet. Du är med och betalar en slant för att kyrkorna ska vara öppna, du ser till att det finns barntimmeledare, präster, diakoner, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och andra som möter människor som behöver hjälp och stöd i sin utsatta vardag. Du bidrar till en vardaglig verksamhet, där den som inte har kan få och du bidrar så att fler får del av detta.

Centerpartiet ska bidra till att Svenska kyrkan blir mycket bättre på att visa vad kyrkan kan betyda för människor idag, i vår tid, 2017. Och att vi arbetar mer med inträden, än utträden.

Inger Fredriksson (C)
kandidat i kyrkovalet"

måndag 14 augusti 2017

Ska partierna vara i skolan?

Jag hör på Studio Ett hur man diskuterar partiernas vara eller icke vara i skolan. Det är en fråga som borde vara enkel, för visst borde partierna vara välkomna som en del i undervisningen i en demokratisk skola.

Men det som komplicerar det hela är hur budskapet förs ut och att vissa partiers värderingar strider mot grundprinciperna om alla människors lika rätt och värde. Hur ska då skolan sortera?

Ett lagförslag är på gång, som ska ge rektorerna stöd.

När det gäller yttrandefriheten, så är den i grunden vid. Även obehagliga åsikter ska få framföras och - debatteras ned.

Inskränkningar drabbar alla. Det borde gå att hitta lösningar som inte är så dramatiska, som gör att det går att diskutera politik, partier, politiker och ideologier utan att det blir låsningar på en gång.

Vi politiker i partierna är naturligtvis beroende av att få träffa våra väljare och ge de svar vi har. Vi måste också väcka ett engagemang. Annars dör demokratin och då spelar det inte så stor roll om partierna får besöka skolorna eller inte.

fredag 11 augusti 2017

100-årsfrågan

Katrineholms-Veckan innehåller i år en hel del inslag som har koppling till kommunens hundraårsjubileum. Igår var det dags för 100-årsfrågan.

Jag höll lite extra, eller för all del alla tummar, på lag Annika Lind som bestod av Annika och Kjell Larsson.

Det var en intressant tävling, där deltagarna ställdes på svåra prov. De fick frågor där svaren med råge passerade de hundra år som man kunde förvänta sig att "100-årsfrågan" skulle omfatta. Det var frågor som rörde 1800-talet och de tidiga åren under 1900-talet. Lite överkurs, kan jag tycka. Knepigt var det också med tolkningen, vilka sporter saknas i Katrineholm idag av de sektioner som tidigare hade funnits i en av stadens idrottsföreningar. Är det någon som idag saknar sporten varpa? Kanske, kanske inte? Eller curling?

Men det är bara att gratulera segrarna, Reijo Eriksson och Kennert Björk, de var oslagbara i sina kunskaper.

Hur det gick för Annika och Kjell? Jo, de kom på delad andraplats.

torsdag 10 augusti 2017

Kyrkovalskandidater i KatrineholmsveckanJa, så var kyrkovalsrörelsen igång. Igår mötte olika kandidater från de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. På plats från Centerpartiet var jag, Örjan Lindgren och Ingvar Kylestorp, som vid fototillfället var vid sin motorcykel, eftersom han hade deltagit i Katrineholmsveckans motorcykelkortege.

Stort tack till Katrineholmsbygdens församling att vi fick inbjudan!

tisdag 8 augusti 2017

Katrineholmsveckan är igång

Nu är Katrineholmsveckan igång och för den som är pigg på att motionera är tisdagen kanske veckans höjdpunkt med KK-Joggen. Jag tror inte att jag hinner med att heja på alla glada barn, motionärer och elitlöpare i år, men imorgon, då ska jag vara med som en av Katrineholmsbygdens förtroendevalda och som kandidat i kyrkovalet. Kanske ses vi då på Stortorget?