tisdag 29 augusti 2017

Strängnäs stift - kors och tvärs

Jag har inte hunnit blogga om mina turer i Strängnäs stift på mitt "korståg" genom Närke och Sörmland. Jag har hunnit med två resor och den tredje turen gör jag på torsdag.

Nu låter jag bilderna tala.Första riktiga stoppet gjordes i Hallsberg, där Torbjörn Ahlin, kyrkomöteskandidat från Kumla, mötte upp. Här fanns det också tid till en telefonintervju med Sörmlandsbygden.Laxå nästa, där Arne Augustsson mötte upp och kompletterade bilden av kyrkomöteskandidater.Bilden är från Örebro, men stationen innan Örebro är Kumla och där mötte Nerikes Allehanda oss på perrongen. I Örebro hade vi nöjet att samtala med Läns-Postens Rolf Johnsson, som varit klasskamrat med Ronnie Pettersson.Resorna inleds från Katrineholm. 07.02 gick tåget iväg mot Flen.


I Flen var det stilla ro.Bilderna från Gnesta vilar sig i form i kameran, men där bokade jag i alla fall in en närradiointervju som delvis skulle handla om kyrkovalet. Den här bilden är från stoppet i Södertälje Syd.Lite Vagnhäradsvy.Sista stoppet var i Nyköping, där jag träffade Magdalena Jerlström, som kandiderar till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

Hittills hade hela resan gått som på räls, men nu blev det tågförsening som gjorde att det fick bli en senare avgång i Norrköping.

Närradion nästa

En del dagar är inte som andra. Det här skulle ha varit en dag som jag tagit mig till Strängnäs och tillbaka för att vara i kyrkans tjänst och sedan hastat till intervju i närradion i Katrineholm.

Nu behövde jag inte resa till Strängnäs, eftersom just detta sammanträde blev inställt. Så nu är det snart dags att bli "grillad" av närradions Yngve Larsson.

söndag 27 augusti 2017

I miljöbilens spår...

Centerpartiet följer miljöbilen när den åker runt i Katrineholm under en vecka i augusti. Det gör vi för att uppmärksamma alla miljömedvetna invånare som väljer att göra rätt genom att lämna det miljöfarliga avfallet på rätt plats. Nu går det också bra att besöka Vikadeponin, om kvällstiderna den här veckan inte passar.När miljöbilen stannade på Malmgatans återvinning, var jag och Emilia Tennmyr på plats.Och i Julita kampanjade Anita Karlsson.

På övriga platser runt om i kommunen mötte Bertil Carlsson, Hans Linke, Mattias Claesson och Sten Holmgren upp.

Bakläxa för trafikstrategi

Veckan har varit väldigt intensiv och jag har vanvårdat min blogg, i alla fall lite. I måndags var det kommunfullmäktige och oppositionen slog till med det verktyg som vi har för att påverka - minoritetsåterremiss. Det betyder att majoriteten fick bakläxa för den trafikstrategi och den parkeringsstrategi som tagits fram.

Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en strategi som tyvärr är full av brister. Den största är att det saknas tydlighet hur kommunen vill att trafikströmmarna ska gå genom staden och hur det ska kombineras med kollektivtrafiken i ett Resecentrum. Även om det skulle komma en kollektivtrafikplan längre fram, så borde det redan nu finnas tankar om hur och var trafikströmmarna ska gå och hur det kan bli bekvämt att ta bussen och tåget. Det här är tankar som mycket väl kan finnas med i en strategi.

Igår hade jag anledning att visa min syster och svåger hur fint Katrineholm är och hur väl Djulögatan var tänkt som en paradgata mot Kullbergska sjukhuset. Så skulle staden visas. Det syns alldeles tydligt hur det är tänkt och hur tanken nu är avbruten av hoplagda stadsparken. Hur tänker vi vidare, hur ska trafiken flyta genom staden? Om vi bygger gatorna smalare, då söker sig trafiken andra vägar. Katrineholms kommun måste ha en uppfattning om HUR vi vill att trafiken ska gå.

Jag tänker på Flen. I centrala Flen, det mesta är centralt i Flen, finns det två sätt kan ta sig över järnvägen. Det ena är en järnvägsövergång med bommar, det andra är en bro. De flesta väljer bron och hamnar i ”Shared Spaces”, där gående går rätt ut i gatan, därför att de har rätt till det och bilarna ska hålla kryphastighet. Om jag hade kunnat välja, så hade jag inte tagit den vägen.

Jag tror att katrineholmarna kommer att göra likadant när det blir infört här. Var ska de ta vägen, om de ska till centrum? Minst en gata per år ska byggas om, står det i strategin.

Det skulle underlätta mycket med en karta om hur trafikströmmarna verkligen ska gå."

fredag 25 augusti 2017

Anna Kinberg Batra avgår

"Med sådana vänner behöver man inga fiender."

Mer behöver egentligen inte sägas.

onsdag 23 augusti 2017

Laddstolpssatsning får vänta

Nej, majoriteten i Katrineholms kommun tycker inte att det är viktigt att planlägga för fler laddstolpar. Det blev avslag på Centerpartiets motion, trots att Katrineholms kommun är med i Fossilfritt Sverige och därmed gjort åtaganden för att minska fossilanvändningen.

Så här argumenterade jag i kommunfullmäktige för vår motion:

"Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid.”

Den här deklarationen står Katrineholms kommun bakom, eftersom Katrineholms kommun är med i Fossilfritt Sverige. Kommunen gick med i slutet av december 2015 och det välkomnar Centerpartiet.

”Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter.”

Så står det också på Fossilfritt Sveriges hemsida. Katrineholms kommun har alltså lovat att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen och att gå före.

Den här motionen från Centerpartiet handlar om behovet av laddningsstationer för att ytterligare underlätta för omställningen till hållbara transporter, det vill säga transporter med fordon som drivs med el eller fossilfria bränslen. Vi menar att samhällsplaneringen kan bidra genom parkeringsbestämmelser om installation och förberedelser för laddstationer för elfordon.

Vi anser från Centerpartiets sida att kommunen ska göra allt som den kan för att underlätta omställningen. Ett led, inte det enda, men ett viktigt, är att det finns tillgång till den infrastruktur som behövs.

Om vi nu inte nöjer oss med att Katrineholms kommun har lovat att gå före i omställningsarbetet och ser det som skäl nog att bifalla motionen, så finns det motsägelser i Samhällsbyggnadsförvaltningens syn på planarbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hävdar att det inte går att reglera laddstationer med stöd av Plan- och bygglagen, men samma Samhällsbyggnadsförvaltning hävdar i parkeringsstrategin att det går att ställa krav i planprocessen på parkeringsplatser. Det kan, dessutom, enligt samma samhällsbyggnadsförvaltning ställas mycket detaljerade krav på cykelparkering.

Någon på Samhällsbyggnadsförvaltningen måste rimligen ha fel och något av besluten – antingen beslutet om att avslå den här motionen eller att godkänna parkeringsstrategin utan ändringar vad gäller detaljregeringen – som kommunfullmäktige ska fatta är därmed felaktigt.

Jag yrkar därför bifall till motionen."


måndag 21 augusti 2017

Korståg i kampanj för kyrkovalet

Imorgon startar jag min korstågskampanj för att uppmärksamma kyrkovalet.

Jag kommer att göra ett korståg i Strängnäs stift och stanna till vid stationerna längs järnvägen. För oss i Centerpartiet är den öppna folkkyrkan viktig, en kyrka som är öppen och välkomnande för alla. Jag vill också att Svenska kyrkan ska ägna sig mer åt inträden i kyrkan. Kyrkan gör så mycket gott. Det kan vi bli bättre på att tala om och jag hoppas möta många på mina resor genom stiftet.

Korståget inleds alltså den 22 augusti, med en resa i Närke, där det blir avstigning i Hallsberg, Laxå, Kumla och Örebro. Korståget fortsätter sedan i Sörmland 24 och 31 augusti.

Jag hoppas att korståget ska ta mig till en plats på kyrkomötet i Uppsala, men om jag inte skulle nå dit så vill jag att många, många fler uppmärksammar kyrkovalet och ser allt gott som Svenska kyrkan gör, säger Inger Fredriksson.

På resan genom Sörmland får jag sällskap av andra kandidater som återfinns på Centerpartiets listor i kyrkovalet 17 september.Redo för kampanj och ett korståg genom stiftet.

Trafik och parkering på programmet

Ikväll lär det bli en riktig trafik till talarstolen i Safiren. Kommunfullmäktige i Katrineholm håller sammanträde efter sommaruppehållet och på dagordning står åtminstone två punkter som kommer att väcka debatt. Det ena ärendet handlar om trafikstrategin och det andra om parkering.

Vi från oppositionens sida tycker inte att det är bra strategier som föreslås. Vi saknar en karta som visar hur kommunen vill att trafikströmmarna ska gå. Det finns heller inte någon plan med för hur Resecentrum i Katrineholm ska utformas. Det är viktiga saker att ha med i ett dokument, så vi yrkar återremiss på båda planerna.

Göra om och gör rätt, helt enkelt.

Miljöbilskampanjen startar

Liksom tidigare år följer Centerpartiet återvinningsbilen för att peka på vikten att göra rätt, alltså att lämna det miljöfarliga avfallet på rätt ställe så att det kan återvinnas eller slutförvaras.

Ikväll är det Forssjö och Strångsjö som får besök av miljöbilen, som tar hand om färg, batterier, småel, kemikalier och annat som kan ha samlat sig hemma.Bilden är från ett tidigare besök när miljöbilen stannade i Valla.

torsdag 17 augusti 2017

Fler inträden i Svenska kyrkan

Idag har jag en debattartikel införd i tidningen Sörmlandsbygden. Jag tror inte att jag kan länka till den, men så här skriver jag:

"17 september 2017 är det kyrkoval.

Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande.

I Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund. Människor som är beredda att arbeta för att utveckla det arv som finns och föra det vidare i en ny tid.

Vi går till val under rubriken en trovärdig folkkyrka, öppen för alla. Det förpliktigar. Det talar om att vi bär med oss våra värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Det talar för att ska ha en öppenhet inför människor som har hunnit olika långt i sin egen tro. Det talar för en kyrka som finns där människor är och som är lika öppen och trovärdig oavsett om församlingen finns på landsbygden eller i staden. Du ska känna dig välkommen.

Centerpartiet jobbar för att kyrkan är där du är, mitt i livet, i din närhet, öppen och välkomnande. En trovärdig kyrka.

Jag tycker att vi ska arbeta mer med inträden (inte entreavgifter) i stället för med utträden. Du får mycket för kyrkoavgiften. Du får tillgång till Svenska kyrkans tjänster över hela landet. Du är med och betalar en slant för att kyrkorna ska vara öppna, du ser till att det finns barntimmeledare, präster, diakoner, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och andra som möter människor som behöver hjälp och stöd i sin utsatta vardag. Du bidrar till en vardaglig verksamhet, där den som inte har kan få och du bidrar så att fler får del av detta.

Centerpartiet ska bidra till att Svenska kyrkan blir mycket bättre på att visa vad kyrkan kan betyda för människor idag, i vår tid, 2017. Och att vi arbetar mer med inträden, än utträden.

Inger Fredriksson (C)
kandidat i kyrkovalet"

måndag 14 augusti 2017

Ska partierna vara i skolan?

Jag hör på Studio Ett hur man diskuterar partiernas vara eller icke vara i skolan. Det är en fråga som borde vara enkel, för visst borde partierna vara välkomna som en del i undervisningen i en demokratisk skola.

Men det som komplicerar det hela är hur budskapet förs ut och att vissa partiers värderingar strider mot grundprinciperna om alla människors lika rätt och värde. Hur ska då skolan sortera?

Ett lagförslag är på gång, som ska ge rektorerna stöd.

När det gäller yttrandefriheten, så är den i grunden vid. Även obehagliga åsikter ska få framföras och - debatteras ned.

Inskränkningar drabbar alla. Det borde gå att hitta lösningar som inte är så dramatiska, som gör att det går att diskutera politik, partier, politiker och ideologier utan att det blir låsningar på en gång.

Vi politiker i partierna är naturligtvis beroende av att få träffa våra väljare och ge de svar vi har. Vi måste också väcka ett engagemang. Annars dör demokratin och då spelar det inte så stor roll om partierna får besöka skolorna eller inte.

fredag 11 augusti 2017

100-årsfrågan

Katrineholms-Veckan innehåller i år en hel del inslag som har koppling till kommunens hundraårsjubileum. Igår var det dags för 100-årsfrågan.

Jag höll lite extra, eller för all del alla tummar, på lag Annika Lind som bestod av Annika och Kjell Larsson.

Det var en intressant tävling, där deltagarna ställdes på svåra prov. De fick frågor där svaren med råge passerade de hundra år som man kunde förvänta sig att "100-årsfrågan" skulle omfatta. Det var frågor som rörde 1800-talet och de tidiga åren under 1900-talet. Lite överkurs, kan jag tycka. Knepigt var det också med tolkningen, vilka sporter saknas i Katrineholm idag av de sektioner som tidigare hade funnits i en av stadens idrottsföreningar. Är det någon som idag saknar sporten varpa? Kanske, kanske inte? Eller curling?

Men det är bara att gratulera segrarna, Reijo Eriksson och Kennert Björk, de var oslagbara i sina kunskaper.

Hur det gick för Annika och Kjell? Jo, de kom på delad andraplats.

torsdag 10 augusti 2017

Kyrkovalskandidater i KatrineholmsveckanJa, så var kyrkovalsrörelsen igång. Igår mötte olika kandidater från de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. På plats från Centerpartiet var jag, Örjan Lindgren och Ingvar Kylestorp, som vid fototillfället var vid sin motorcykel, eftersom han hade deltagit i Katrineholmsveckans motorcykelkortege.

Stort tack till Katrineholmsbygdens församling att vi fick inbjudan!

tisdag 8 augusti 2017

Katrineholmsveckan är igång

Nu är Katrineholmsveckan igång och för den som är pigg på att motionera är tisdagen kanske veckans höjdpunkt med KK-Joggen. Jag tror inte att jag hinner med att heja på alla glada barn, motionärer och elitlöpare i år, men imorgon, då ska jag vara med som en av Katrineholmsbygdens förtroendevalda och som kandidat i kyrkovalet. Kanske ses vi då på Stortorget?