måndag 21 augusti 2017

Trafik och parkering på programmet

Ikväll lär det bli en riktig trafik till talarstolen i Safiren. Kommunfullmäktige i Katrineholm håller sammanträde efter sommaruppehållet och på dagordning står åtminstone två punkter som kommer att väcka debatt. Det ena ärendet handlar om trafikstrategin och det andra om parkering.

Vi från oppositionens sida tycker inte att det är bra strategier som föreslås. Vi saknar en karta som visar hur kommunen vill att trafikströmmarna ska gå. Det finns heller inte någon plan med för hur Resecentrum i Katrineholm ska utformas. Det är viktiga saker att ha med i ett dokument, så vi yrkar återremiss på båda planerna.

Göra om och gör rätt, helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar