måndag 30 september 2013

Nu tror jag på opinionsundersökningar

För någon timme sedan svarade jag i min bostadstelefon och fann att jag var uppringd av ett opinionsinstitut. Kanske inte ett av de mer kända. Jag fick svara på en rad frågor om vilket parti jag skulle rösta på om det var val, viktiga frågor som var viktiga och tala om hur jag tyckte att kommunen styrdes. Jag fick också uttala mig om kända, ledande socialdemokrater.

Det måste ha varit intressant för intervjuaren att få så raka och tydliga svar.

Sedan får jag säga att det var tur att jag var hemma, så att jag inte bidrog till det naturliga bortfallet i en så viktig undersökning som denna. Undrar bara vem som har beställt den? Men hur som, nu tror jag på opinionsundersökningar igen!

söndag 29 september 2013

Karta och bilder på väg...... till länsstyrelsen, som jag hoppas är bussiga nog att förstå att det behövs en hastighetssänkning bland annat vid det här vägskälet på väg 55/56 vid Ändebol. Åtta gånger om dagen sticker bussen ut näsan för att se om det kommer trafik i 100 knyck från Katrineholm eller Norrköping. Inte särskilt hållbart!

Centerkvinnorna i Stora Malm har protesterat och sänt skrivelser till Trafikverket och länsstyrelsen. Den senaste, med karta och bilder, åkte iväg med posten i dag.

lördag 28 september 2013

C så klart!Ja, det är därför!

fredag 27 september 2013

Farliga fordon färdasTitta på bilden! Inte ett spöktåg, men väl en spökbil - förarlös och utan hytt?

Inte vet jag hur det blev på detta vis, men helt klart färdas farliga fordon längs denna väg.

Bilden försökte visa hur farligt det kan bli, när hastigheten är hög vid gamla infarten till Katrineholm. Här behövs sänkt hastighet, liksom vid korsningen i Ändebol-Djupvik.

Centerkvinnorna i Stora Malm ska under helgen fila på vår fördjupning av vårt brev till länsstyrelsen om sänkta hastigheter.

Oräknat i Strängnäs stift

Insåg att Linköpings stift blivit klara med sin räkning av kyrkovalsrösterna och kastade mig raskt över Strängnäs stift. Men här var inte ett valresultat så klart att de valda kunde presenteras. Hm. Och ändå var valdeltagandet lågt.

onsdag 25 september 2013

Miljödebatt med landsbygdsprägel

I kväll tänker jag som omväxling ägna mig åt politik. (Obs, ironi!) Det är den miljödebatt som Länsbygderådet i Sörmland ordnar i Läppe som lockar. Alla riksdagspartier är inbjudna plus lokala partier, så det lär bli många debattörer i Hjälmaregården. Debatten lär sändas i lokalradion, så man behöver nödvändigtvis inte vara på plats för att delta.

Riksdagsledamoten Roger Tiefensee deltar för Centerpartiets räkning. Jag utgår från att han är riktigt taggad efter Centerpartistämmans alla kloka beslut i Karlstad i helgen.

Fler spår som måste fungera

I dag fick jag reservera mig i kommunstyrelsen i Katrineholm till förmån till eget yrkande. Det är inte ovanligt. Det ovanliga var möjligen att majoriteten, Socialdemokraterna och Moderaterna, inte ville betona betydelsen av järnvägsförbindelserna med Norrköping/Linköping eller Eskilstuna/Västerås i kommunens yttrande över nationella transportplanen.

Jag yrkade om ett tillägg så att även dessa banors betydelse skulle komma med i remissvaret. Jag fick stöd för yrkandet från hela oppositionen. Övriga ville inte föra in följande skrivning:

"TGOJ-banan med dess förlängning mot Norrköping-Linköping är ett viktigt pendlingsstråk för Katrineholm som påverkar möjligheterna till arbetspendling. Av den anledningen är det viktigt att underhålla och förstärka denna bansträcka."

Trafikplaner på programmet

I dag är det dags för kommunstyrelsens sammanträde i Katrineholm. På programmet står bland annat yttrande över olika långsiktiga trafikplaner för Sörmland. Regionens politiker har arbetat med programmen, så det ska väl vara väl genomarbetat. Jag saknar dock i kommunens svar att vi trycker på båda våra viktiga järnvägsförbindelser. Västra stambanans betydelse framhålls, men inte "tvärbanan", som vi när den trafikeras kallar UVEN. (För oss är det tågförbindelsen med Flen-Eskilstuna-Västerås och söderut mot Norrköping och Linköping.)

Får se vad som går att göra åt det.

måndag 23 september 2013

Post-stämma-syndrom

I dag har jag lidit av Post-stämma-syndrom. Jag har inte skrivit en rad sedan i torsdags på min blogg och det beror inte på att det har saknats uppslag, utan snarare att det har varit för många uppslag att utveckla och att det inte har gått att göra det när man som jag suttit ombud och spänt följt förhandlingarna vid Centerpartiets partistämma i Karlstad. När så dessa har klubbats av har klockan varit i det närmaste midnatt och på morgonen har programmet varit lika pressat för att komma fram i tid till nya förhandlingar ungefär 08.00.

Syndromet artar sig på följande sätt att hjärnan håller på att sortera alla intryck för att se vilka uttryck och avtryck de ska göra - alltså hur jag ska gå i författning med alla uppslag.

Men det är ganska bra att det finns så mycket att skriva om på bloggen! Eller att göra insändare av. Eller debattartiklar.

Elementärt, Fredrik Olovsson!

Nu har jag tänkt hela dagen på den artikel i Katrineholms-Kurirens lördagstidning som handlade om regeringens budgetpropositio och där Fredrik Olovsson (S) ondgör sig över regeringens finansiering av satsningarna.

Det är ganska elementär nationalekonomi att satsa i lågkonjunktur och att bromsa i högkonjunktur. Just nu går tyvärr ekonomin inte så bra och då behövs det stimulanser till hushållen för att konsumera.

Svårare än så är det inte. Läs lite av Keynes, typ!

torsdag 19 september 2013

Spännande partidagar väntar i Karlstad

Om en timme är jag på väg mot Karlstad, där Centerpartiet håller sin stämma under dagarna fyra. I dag sker invigningen, det viktiga kommittéarbetet samt styrelseval. Ja, det är också några kommittéområden som stämmoombuden ska hinna besluta om också.

Från Katrineholm åker fyra ombud, eftersom jag är ett av Centerkvinnornas ombud, Sten Holmgren, Björkvik, åker för kommunkretsens räkning, och Ghaidaa Alkinani, Katrineholm, och Mattias Claesson, är ombud från distriktet.

Det ska bli riktigt roligt och jag har redan lämnat in yrkanden som jag hoppas ska gå igenom redan i kommittéarbetet. Annars får jag använda mina sex stämmominuters talartid till att övertyga!

Det var för övrigt roligt att läsa om Ghaidaa, som Katrineholms-Kuriren uppmärksammade med ett "Hallå där" i dag.

onsdag 18 september 2013

Långsiktigt hållbart Katrineholm 2030

I det andra inlägget i debatten i kommunfullmäktige gick jag mer in på Göran Dahlströms svar.

"1. Platsens attraktivitet. Ja, vi i Centerpartiet delar uppfattning att Katrineholm måste vara så attraktivt att bo och leva i att fler vill göra det. Det handlar om goda uppväxtmiljöer, bra kommunal service, företagsklimat, alltså arbetsplatser, och om att fritiden kan vara berikande. Det handlar också om demokrati, fastän det kanske inte är det som vi tänker på allra först, om att kunna påverka sitt liv och sin framtid.

2. BEFOLKNINGSMÅL
Mål är lätta att sätta upp. Det är vägen till målet som är det knepiga. Det är som med orientering, det är fullt med kontroller hela tiden och man måste ha kompass – som talar om riktningen – och karta som visar verkligheten. Sedan är det orienterarens förmåga som avgör om han eller hon kommer fram i rätt tid.

Kompassen kan påverkas så att den visar fel och det kan finnas oväntade hinder som inte var fullt tydliga på den karta som ritades i en historisk tid.

Så det kan aldrig gå att uppnå mål i reala tal, de får i stället visa på en inriktning om vartåt vi önskar.

Åtgärder befolkningsutvecklingen. Prio ett är en attraktiv kommun?
Ja, C har ingen annan uppfattning, men vi kan ha en annan syn på vad som är attraktivt.

Höja utbildningsnivån?
Ja, viktigt – hur når vi dit? Mental förändring? Fler måste få möjligheter, börja med skolan. Attityder.
Inkluderande samhälle.

Överens om att arbete är viktigt, arbete och språk. Vi måste bygga broar och se individerna var för sig. Det är ett gemensamt ansvar att se till att alla nya katrineholmare är välkomna invånare.
Intensifiera samverkan mellan andra aktörer.

Katrineholm är inte någon ö. 2030 ter sig ganska långt bort. Det är svårt att se hur Katrineholm som geografi har utvecklats. Regionbildningen avstannade, men det betyder inte att regionaliseringen avstannar. Vi kommer att se mer av samverkan på alla plan. Kommunerna kommer inte att ha råd med något annat och befolkningen kommer att kräva det.

Uthållig kommun.
Lite tulipanaros – men en nödvändig inriktning.Något annat kommer inte att vara långsiktigt hållbart.

Hela Katrineholm ska växa

Måndagskvällens kommunfullmäktige innehöll bland annat framtidsdokumentet Katrineholm 2030, som talar om hur Katrineholm som kommun skulle kunna se ut 2030. Oppositionen lyfte frågorna till kommunfullmäktige genom en interpellation.

Jag höll två anförande i frågan. Här följer det ena:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Den här interpellationen skrevs för att dokumentet Katrineholm 2030 förtjänar att debatteras av en större krets än den som finns i kommunstyrelsen. Katrineholm 2030 är ett ypperligt dokument att utgå från i en diskussion.
Det handlar exempelvis om befolkningsmål. Hur stort vill vi att Katrineholm ska bli? Det kan handla om en siffra, men också om en yta. Framförallt handlar det egentligen om vilken service vi vill kunna ge befolkningen i HELA kommunen.

För Centerpartiets del råder det inte någon tvekan om att vi vill att hela kommunen ska leva. För vår del är det viktigt att alla delarna växer och frodas, så att underlaget för dagens service finns kvar. Vi tycker att det är viktigt att skolvägen inte ska vara för lång för de minsta barnen. Vi vet också vilken betydelse en skola har för en bygd. Och det är lika viktigt om skolan är i Julita, Bie, Flodafors, Sköldinge, Valla, Strångsjö, Björkvik eller på norr, öster, söder eller väster i Katrineholm, fastän det kanske är ännu viktigare på landsbygden, där skolan är en så tydlig symbol för kommunens närvaro..

Så visst står Centerpartiet bakom att kommunen, Katrineholm, ska växa, men det är viktigt att vi använder hela Katrineholm och inte låter några områden få stå tillbaka för andra.

Det finns också anledning att fundera över, vilka nya katrineholmare vi söker och vad vi kan erbjuda dem? Rapporten visar att Katrineholm inte har en lika stor inflyttning av barnfamiljer som oftast jämförbara Strängnäs har. Här är det, precis som sägs i rapporten, viktigt att höja utbildningskompetensen bland invånarna. Det kräver ett breddat företagsutbud och de tankar som fördes fram, också de vid kommunstyrelsens sammanträde i juni, om ett Network Science (forskningsnät) kan vara en motor i detta. För tillväxt kräver nya idéer eller att de gamla uppdateras.

Rapporten är ett planeringsdokument. Ingen vet hur framtiden ser ut. Vi vet i dag att det är brist på lägenheter i staden. Det begränsar tillväxten. I rapporten står det att det behövs 2000 nya lägenheter fram till 2020 och tio år senare ytterligare 2000, förutsatt att befolkningen växer enligt planerna. Är det realistiskt att det hinner byggas så många? Vad måste då till?

Vi har varit med om det omvända, att riva lägenheter, för inte så länge sedan.
Än en gång, vi måste använda hela Katrineholm. Att använda hela Katrineholm betyder att vi måste satsa på utbildning och kompetens, för att så många som möjligt ska ha ett arbete och kunna försörja sig på egen hand. Socialförvaltningens bedömning är därför mycket dyster och tycks utgå från att vi inte kan förändra framtiden. Framtiden är faktiskt det enda som vi kan förändra, historien kan vi inte göra så mycket åt. Så utbildning och kompetens är nyckelorden även här.

Arbetspendling.
Intressanta tankegångar handlar även om kommunens service. Den kommer att behöva vara mer flexibel och behöver vara det även idag, när så många arbetspendlar. Utvecklingen av e-tjänster är bra, men på något sätt måste kommunen kunna möta invånarna även icke normal kontorstid. Det bör vara möjligt att fixa vissa ärenden när tåget har kommit till Katrineholm efter arbetsdagens slut.

Katrineholm kan ”rädda” Stockholmsregionen. Men det kräver goda pendlingsmöjligheter, fler bostäder och övriga ”attraktioner” – bra skola, barnomsorg mm."

Tystnaden kan vara talande

Ja, det är en bra rubrik i alla fall! Ikväll har det varit kyrkofullmäktige med Katrineholmsbygdens församling och jag fick lov att arbeta som vice ordförande. Då blir jag nästan mållös, eftersom jag behöver hålla reda på alla som ska tala och uppmärksamma ordföranden på detta. Dessutom lyckades jag få ett anfall av kyrkhosta under kyrkoherde Eva Karlssons bön samt välsignelse. Ett glas vatten fixade dock till det retliga.

Det var ett stillsamt möte, där min motion om att ge ungdomar en röst genom en panel, skickades vidare till kyrkorådet för beredning.

Mycket kvar att göra

I går var mitt första möte med handikapprådet i Katrineholms kommun. Det var ett intressant, om än bitvis lite dystert, möte. Några av ledamöterna i rådet - inte de politiska ledamöterna, utan representanter för de organisationer som finns med i rådet - hade påbörjat en inventering av tillgängligheten i stadens centrum.

Det fanns tyvärr mycket stora brister i de lokaler som allmänheten ska ha tillträde till - affärer, serveringar och annan service. Då hade gruppen ändå inte ägnat sig åt belysningsfrågor i de besökta lokalerna.

Så det finns mycket kvar att göra. Ofta handlar det om brist på kunskap och ibland tyvärr också om att det trots kunskap blir fel. Så det finns mycket kvar att göra.

Även för en ny ledamot som log invärtes, när en ledamot tog upp de farliga trapporna som byggnadsnämnden godkände vid ombyggnaden av affärslokalerna i Kvarnen. Samma trappor som jag uppmärksammade i en interpellation för ett antal år sedan...

tisdag 17 september 2013

Talar för Giftfri vardag!

Lyssnar nu på Vetenskapsradions inslag från programmet Kropp och själ, som har låtit en professor analysera damm från en vanlig barnfamiljs hem i Stockholm. I dammet hittades mycket "smått och gott" som bisfenol A, flamskyddsmedel och ftalater.

Allt talar för att Centerpartiet är helt rätt ute, när vi vill jobba för en giftfri vardag. Det finns mycket att göra coh det är viktigt att börja. NU!

måndag 16 september 2013

Katrineholm 2030

Om någon timme är det dags för kommunfullmäktiges sammanträde i Katrineholm. På dagordningen står att diskutera framtiden utifrån dokumentet Katrineholm 2030.

Det ska bli intressant. Kommunstyrelsens majoritet ville lägga dokumentet till handlingarna och låta tjänstemännen arbeta in slutsatserna i planeringsunderlaget. Utan diskussion. Oppositionen ville att beslutet skulle fattas i kommunfullmäktige, för att kunna debatteras där.

Nu fick vi gå omvägen via en interpellation för att få det som vi ville. Så är det med politik. Kom gärna till Safiren och lyssna!

Tänker kyrkovalstankar

I går var det kyrkoval och valdeltagandet var i stort sett, vad jag kan förstå av de rapporter jag har läst, i stort sett lika lågt som vanligt. Inte ens en femtedel bryr sig om vad som händer och vilka som ska se till att det händer i den kyrka som de är medlemmar i. Det är lite konstigt, kan jag tycka.

En del har förundrat sig över kyrkovalet, inte minst över dess kostnader. Ja, demokrati kostar. Det allra mest demokratiska är förstås om alla medlemmar skulle kunna samlas samtidigt och bestämma. Men det blir ogörligt, det finns inte så stora lokaler att de skulle räcka till för alla och hur skulle alla kunna komma till tals inom skälig tid? Nej, det måste till någon sorts representation.

Nu är den frågan avgjord, hur representationen ska se ut, för de närmaste fyra åren. För min del återstår det att se om de som röstat tyckt att de med ett kryss vill att jag bidrar till Svenska kyrkans framtid. Mandat finns i alla fall för Centerpartiet i de val som jag har ställt upp i.

söndag 15 september 2013

Nu har jag lagt mina röster i kyrkovalet

Nu har jag röstat i kyrkovalet och lagt mina tre röster och satt mina tre möjliga kryss på de tre valsedlarna.

Hoppas att fler röstar, för att visa att kyrkan kan angå fler än vad den gör i dag.

lördag 14 september 2013

Rösta för kandidater som vågar ta till orda

Fångades i lokaltidningen av en anonym insändare, där skribenten inte gillade att politiker återfinns bland nomineringsgruppernas kandidater i kyrkovalet.

Om detta kan man tycka olika. Skribenten motiverar sin uppfattning med "det viktigaste är att få in personer som regelbundet deltager i gudstjänstliv och nattvardsfirande. Inte endast de som pratar ofta och länge på sammanträdena."

Det är ett väldigt intressant påstående, särskilt den senare delen som handlar om uppfattningen om kyrkopolitiker. Väljer du och jag in personer i olika sammanhang för att de ska vara tysta? Hur ska de då kunna föra fram våra synpunkter?

Rösta i kyrkovalet 15 september på kandidater och nomineringsgrupper som vågar stå för sin tro och tala för den!

fredag 13 september 2013

Kyrkan kan angå fler

I dag är min och Centerpartiets artikel om att kyrkan kan angå fler införd i Katrineholms-Kuriren.

Den handlar framförallt om arbetet i Katrineholmsbygdens församling, men tar samtidigt upp utgångspunkter som är viktiga för kyrkan i stort, var den än verkar.

torsdag 12 september 2013

Ungas röster ska höras i kyrkan

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om den motion jag lämnade in för Centerpartiet om att göra ungas röster mer hörda inom den kyrkliga verksamheten i Katrineholmsbygden.

Hela motionen kan du läsa här!

tisdag 10 september 2013

Diskutera framtidsbilder för kyrkan

Jag blir så trött på att bland pressklippen läsa artiklar, ledare, krönikor, debattinlägg och insändare om kyrkovalet, där nomineringsgruppernas rätt att ställa upp ifrågasätts.

I varje annat val skulle media granska vad partierna, nomineringsgrupperna i kyrkovalets fall, gjort och vill göra.

I det här fallet koncentreras intresset till vem eller vilka som ska väljas. Vad de vill göra ägnas knappt en tanke.

måndag 9 september 2013

Översiktsplanen för staden visas på torget

Katrineholms Översiktsplan är från förra århundradet. Det brukar jag skriva, och det är dessvärre sant. Nu börjar den nya se dagens ljus. Den första delen, den som omfattar staden, är nu ute på samråd. Ja, den är så mycket ute, att den finns att ta del av på Stortorget i Katrineholm.

Under två månader står installationen där och besökarna kan titta och låta sig provoceras av hur staden kan, eller inte kan växa.

Det ska bli intressant med alla synpunkter. Inte minst på höghusen i Talltullen.

lördag 7 september 2013

Var slutar skolans ansvar?

Skolinspektionen tycks få backa från sitt beslut att stänga Lundsberg. Förvaltningsrätten verkar vilja gå skolan till mötes och upphäver Skolinspektionens beslut inför ett slutligt ställningstagande.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit att jag tycker att Skolinspektionen har fattat ett riktigt beslut mot bakgrund av att skolledningen på Lundsberg haft möjligheter att rätta till de uppenbara brister som har funnits, men inte lyckats med det.

Om rättens beslut blir att skolan ska få fortsätta, då är det en tydlig markering om att Skolinspektionen inte har mycket att säga till om.

Det må vara att själva internatet inte är en del av skolans undervisning. Men en skola som Lundsberg måste ta ansvar för vad eleverna gör även på fritiden under skolåret när de vistas på internatet. Om skolledningen accepterar att elever kränker elever, då är det ytterst allvarligt.

Min uppfattning är att en skolas ansvar, när skolan bygger på att eleverna bor på eller i närheten av skolan, inte slutar där skolgården slutar, utan att ansvaret fortsätter efter ordinarie skoltid. Det är för detta som skolan har ett särskilt statsbidrag.

Om skolledningen inte vill ta detta ansvar, då bör statsbidraget dras tillbaka.

fredag 6 september 2013

Talade för utbildning och kommunikationer

Det måste vara möjligt att arbetspendla från Katrineholm och det blir svårare att göra det, om inte tågtrafiken försämras så att arbetsresan tar längre tid än idag.

Det var en av sakerna som jag framhöll vid överläggningen med Annika Qarlsson (C), ledamot av riksdagens Arbetsmarknadsutskott, som gjorde ett hastigt uppehåll i Katrineholm i förmiddags.

Bra grundutbildning är också viktigt för möjligheterna att få ett arbete. Ansvaret vilar tungt på skolan att ordna den saken. Skolan måste ha stöd och uppbackning för att klara av uppgiften.

Det blev ett bra samtal om situationen på arbetsmarknaden sett ur ett riks- och Katrineholmsperspektiv.

Den bästa marknadsföringen är nöjda kunder

Ja, det är väl känt bland företagare att den bästa marknadsföringen är nöjda kunder. Så jag vill säga detsamma till Monica Johansson, ordförande i landstinget Sörmlands primärvårdsnämnd som i dagens Katrineholms-Kuriren uttalar sig om att det sker många byten från landstingets vårdcentraler och att man måste marknadsföra sig mer: Satsa på nöjda kunder, det vill säga på besökare som uppskattar den vård de får.

Svårare än så är det inte.

Överlägger om arbetsmarknaden

I dag ska jag överlägga med Annika Qarlsson, Centerpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor. Hon stannar till i Katrineholm och vi kommer under besöket att ta upp läget på arbetsmarknaden och vad Centerpartiet vill göra för att fler ska få ett arbete.

torsdag 5 september 2013

Andra gör andra prioriteringar

Centerpartiet är och har varit tydliga - vi tar parti för landsbygden! Vi ville i regeringsförhandlingarna om budgeten ha ett extra anslag till landsbygdsprogrammet om 500 miljoner per år. Det blir inte så. Extraanslaget blev 129 miljoner.

Andra partier i regeringen gör andra prioriteringar, oavsett vad de säger i fina kopierade program.

Ekot berättar om detta i en intervju med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

onsdag 4 september 2013

Kungligt roligt i Katrineholm

De hade kungligt roligt i Katrineholm, kungen och drottningen, när de i dag klarade av Sörmland under sin jubileumsresa genom Sverige. Kungen höll ett riktigt bra tal i Stadsparken, där tusentals katrineholmare hade mött upp. Han talade om hur väl han trivdes i Sörmland, i det sörmländska landskapet som han känner så väl sedan alla år på Stenhammar.

Jag passade på att besöka Gröna kulle när arrangemanget väl var slut och såg den pampiga välkomstbuketten i praktvasen, buketterna som ratades i omröstningen om vilken bukett som skulle bli kungabuketten samt de oanvända förfriskningsglasen.

Nu är det bara att andas ut och ställa tillbaka allt till det vanliga.

tisdag 3 september 2013

Etik och dubbelmoral på faten

Katrineholms-Kuriren skriver om att flera föräldrar i Julita valt att önska att deras barn ska få äta svensk och gärna närodlad mat. Detta som ett etiskt krav på skolmaten på samma sätt som föräldrarna kan tala om att barnen inte kan äta det eller det på grund av allergi.

Jag tycker att det är jättestarkt gjort av föräldrarna. Centerpartiet har försökt få Katrineholms kommun att ställa krav på de inköp som görs, så att svenska producenter och utländska får konkurrera på lika villkor. Det vill säga kommunen ska ställa samma krav på hur livsmedlen har producerats när det gäller miljöhänsyn och djuromsorg. Vi har hittills fått avslag på våra förslag. Dubbelmoralen har fått fortsätta.

Nu kan det ändå bli en ändring, om kommunen går föräldrarna till mötes. Det lär väl vara svårt att neka detta, då merparten av alla som äter vegetarisk kost gör det av etiska skäl?

Kyrkans ansvar för miljön

I dag var min insändare om kyrkans ansvar för miljön med i Katrineholms-Kuriren.

Ett hållbart val är att dra konsekvenserna av detta 15 september och lägga din röst på Centerpartiet!

Kungaparet kan komma

På Gröna kulle är trappan väl sopad och dörren putsad. Det verkade vara så redo som det bara kan vara, enligt vad jag själv kunde se vid mitt protokollsbesök på kommunhuset. Kommunalrådet hade till och med införskaffat en ny vit näsduk, om det skulle behövas.

I stadsparken satt några personer redan bänkade, dock kunde jag inte upptäcka några tält eller sovsäckar, som markering för att man säkert skulle få en bra plats inom synhåll från scenen.

Det kanske blir en helt vanlig dag imorgon onsdag, då kungaparet gästar Katrineholm på sin repriseriksgata genom Sverige för att fira att det var 40 år sedan kungen tillträdde sitt ämbete.

Eller inte, en vanlig dag alltså!