onsdag 30 april 2014

Omvänd skolskjuts alternativ till utbyggnad

I går hade vi kommunstyrelse med 500 sidors inläsning. Det säger sig självt att inte alla sidor blev lika väl genomgångna.

Ett av ärendena handlade om att bygga till Skogsborgsskolan.

När framförhållningen inte är så stor, så är det inte enkelt att ta fram något eget alternativ till beslut. I alla fall inte när det handlar om en ombyggnad. Men vi var många runt sammanträdesbordet som förstod att det kommer att bli dyrt att ändra ritningarna hela tiden.

Det borde gå att ha bättre framförhållning och att tänka annorlunda. Det är inte så länge sedan kommunen lade ner skollokaler. Det är heller inte så att alla skolor är lika välutnyttjade.

Jag föreslog därför att få lov att lägga ett särskilt yttrande om omvänd skolskjuts, att skolbarn ska erbjudas att åka till Strångsjö skola i stället för att trängas på Skogsborg.

På så vis använder vi hela kommunens resurser bättre.

tisdag 29 april 2014

Vårruset närmar sig

I går anmälde jag sex pigga kvinnor från Centerkvinnorna i Stora Malm till tjejloppet Vårruset. Tiden rusar också, så vilken dag som helst är det 15 maj då vi får rusa fram genom gatorna i Norrköping.

Passa gärna på att heja på oss. Vi kommer att vara väl synliga i rosa tröjor och vi kommer att synas länge, länge...

En tredjedel till landsbygden

Dagsprogrammet innehöll kommunstyrelsemöte i Katrineholm. På dagordningen stod bland annat att anta planeringsdirektiv för 2015. Jag lämnade in Centerpartiets förslag, som bland annat innehåller en avsikt att en tredjedel av kommunens investeringar ska läggas där en tredjedel av kommunens befolkning bor, nämligen på landsbygden. Vi är inte riktigt där än, men en bra början är att vi avsätter nästan tio miljoner till medfinansiering av bredband.

lördag 26 april 2014

Dags bestämma

Första dagen av Centerkvinnornas förbundsstämma i Jönköping ägnades åt att lägga allt gammalt bakom sig. I alla fall i den meningen att godkänna det som har hänt sedan sist. Nu får vi nya saker att Hända, blan annat genom vår tidning som heter just Hända. I dag börjar vi be-stämma, alltså fatta mer politiska beslut. Först på programmet står Jämställda pensioner, därefter lite opinionsarbete om hur EU bättre kan förändra världen med Centerpartiets hjälp och sedan motionsbehandling. Oj, vad roligt det ska bli att debattera!

fredag 25 april 2014

På väg mot Centerkvinnorna!

I dag startar Centerkvinnorna, Sveriges största politiska kvinnoförbund, vår förbundsstämma i Jönköping. Jag åker dit tillsammans med drygt 200 andra Centerkvinnor från hela landet. Det kommer att bli intensiva dagar, där vi ska anta ett helt paket med förslag som kan göra framtidens pensioner mer jämställda. Dessutom ska vi behandla 39 motioner och fråga ut Centerpartiets toppkandidater i EP-valet.

Jag kommer att ha en bärande del i invigningen...

torsdag 24 april 2014

Grön innovation och gröna jobb

Dagens mest spännande programpunkt är lunchmötet om grön innovation och gröna jobb. Det är viktigt att ta vara på de tillgångar, landsbygdens gröna guld,som finns. Många goda lösningar för ett hållbart samhälle ligger i de gröna jobben och landsbygdens tillgångar.

onsdag 23 april 2014

Svarta hål i bokslutsdebatten

Vid gårdagens bokslutsdebatt i kommunfullmäktige i Katrineholm tog jag fasta på de svarta hål som, enligt herrarna i kommunledningen inte fanns i kommunens ekonomi. Här följer anförandet i sin helhet:

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
”När konjunkturen nu vänder uppåt har vi inga svarta hål”, skriver Dahlström och Härnström i inledningen. Och Göran Dahlström säger det också i sitt anförande.

Ett svart hål är en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir där och kan aldrig komma ut igen, förutom eventuellt oerhört långsamt i form av Hawkingstrålning.

Enligt den allmänna relativitetsteorin kan ingen materia eller information lämna ett svart håls innandöme så att det kan iakttas av en utanförvarande åskådare. Man kan inte heller hämta ut någon massa, inte få en reflektion eller spegelbild genom att belysa det med en ljuskälla, och inte få någon information om materia som försvunnit in i hålet.

”Inte få någon information om materia som försvunnit in i hålet”.

Sådan tur att vi inte har några svarta hål i kommunens ekonomi! Det skulle bli väldigt jobbigt för revisorerna…
Men, vi har i år två nämnder som går med miljonunderskott – Socialnämnden och Service- och tekniknämnden. I båda fallen brukar det föras fram enkla förklaringar – den ena är snön och den andra är regeringen. När det gäller förklaringen om regeringen, så får Lars Härnström gärna ta den debatten – för en gångs skull.

Det handlar naturligtvis inte om retorik att Socialnämnden överskrider sin budget. Våra revisorer är ovanligt skarpa i sin kritik av nämndens bristande styrning av verksamheten och det återkommer vi till i ett senare ärende. Kommunstyrelsen kan heller inte svära sig fri från ansvar. En av kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är uppsiktsplikten. Underskottet har funnits med i redovisningarna hela tiden.

Varken jag eller Centerpartiet har något trollspö eller någon formel som hade fixat detta. Nu får vi hoppas att den tillförordnade förvaltningschefen med nämndens stöd kan styra upp verksamheten så att den blir möjlig att budgetera och prognostisera med rätt belopp. För Katrineholms kommun kan inte förlita sig på att det ska regna manna från himlen vartenda år som fyller upp budgethålen och ger överskott. Det är dock ändå positivt att läsa i bokslutet att Arbetsförmedlingen tror att arbetsmarknaden stärks under 2014.

Nu handlar ett bokslut inte bara om pengar. Det finns andra resultat som är nog så viktiga
Centerpartiet vill att fler elever ska ha klart godkänt och kunna lämna skolan med godkända betyg för att ha bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Så vi vill se bättre betyg för Katrineholms skolor.

Det är inte okej att våra elever har sämre betyg än sina klasskamrater i övriga landet och att resultaten till och med har försämrats. Här skulle vi behöva ett kunskapslyft i hela Katrineholm, för att visa att kunskap är makt och att kunskap kan nås på olika sätt, med olika lärstilar. Det måste vara okej att plugga.

För det kommer att finnas jobb – inte minst inom vården och omsorgen, vilket SKL pekar på och som också tas upp i bokslutet om att fler platser behövs inom särskilt boende.

Det kommer alltid att vara ett viktigt arbete att ta hand om andra. Det är något fint och så långt ifrån teorier om svarta hål man kan komma. Finns det några ”svarta hål” i kommunens ekonomi, och det säger ju Dahlström och Härnström att det inte finns, så är det i någon grop på Logistikcentrum, där det inte går att ”få någon information om materia som försvunnit in i hålet”.

Centerpartiet yrkar som i kommunstyrelsen bifall till punkterna ett och tre och avslag till punkt två, där vi i stället yrkar bifall till Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag om ombudgetering av investeringar."

Dahlström gav argumenten

"Jag förbehåller mig rätten att kritisera..." "Jag tänker fortsätta att ha vilka åsikter som helst om vem som helst."

Citaten kommer från Göran Dahlström (S) och från gårdagens kommunfullmäktigedebatt i Katrineholm.

Det är tydligt att jag inte behöver argumentera så särdeles mycket för varför de förtroendevalda i kommunen behöver få en utbildning i härskartekniker och hur man bemöter dem, vilket jag föreslår i en motion.

Göran Dahlström ger alla argumenten själv. Bifall till motionen som nu går för beredning till kommunstyrelsen.

Vårruset - snart är vi där

Fikade med bästa ordföranden för Centerkvinnorna i Stora Malm i dag, Hjördis Stenberg. Vi lade fast planeringen inför Centerkvinnornas kommande succéinsats i Vårruset i Norrköping 15 maj. Hoppas att vi förmår många att rösta i EP-valet och också inse att de statistiskt sett är Centerpartister...

tisdag 22 april 2014

Lång dags färd mot natt...

... kan det nog bli ikväll, när kommunfullmäktige i Katrineholm samlas till sammanträde. På dagordningen står bokslut samt en hel del andra "pratärenden", så det kan nog ta sin tid. Jag tänker ta upp betyg och svarta hål.

Hunden har inte dött...

... bara varit inlämnad på hunddagis. Eller ja, jag vet inte riktigt vilken bortförklaring jag ska ta till för att förklara varför jag inte har gått ut med några inlägg här på bloggen.

Jo, jag vet egentligen hur det har legat till. Det har varit lite mycket med möten och arbete och sedan var det Påsk och då rensade jag i rabatter hellre än att skriva inlägg. Men nu...

tisdag 15 april 2014

Inte alltid självklart gott

Min partikollega Staffan Danielsson, riksdagsledamot från Östergötland, är alltid på hugget. Nyss uppmärksammade han på sin blogg att det som verkar vara ett bra miljöval inte alltid är det. Hans inlägg handlar om den ekologiska gödseln av mjöl från klövar som inte bara innehöll vad den skulle innehålla utan som biprodukt medförde salmonella.

Nej, det är inte alltid självklart gott, det som synes vara det. Att importera nermalda djurdelar känns åtminstone för mig som en väldigt tveksam hantering. Då ser jag hellre att markerna gödslas med restprodukter från biogasanläggningar. Men även här måste man ha koll på råvaran, så att vi vårdar vår Moder Jord. Ty vi har bara en!

Med i tidningen Resumé

Fick för någon vecka sedan veta att jag är omnämnd i branschtidningen Resumé. Anledningen var att jag är en av journalisterna som kandiderar till EP-valet.

Jag har inte kunnat kolla källan, men det är säkert korrekt. Jag vet att jag finns med på Centerpartiets valsedel och att platsen är 37 för den som vill kryssa för att se en grön och företagsam röst i Bryssel.

måndag 14 april 2014

Populärt och impopulärt

"Nu finns Populärbudgeten 2014 utlagd", meddelar Katrineholms kommuns intranät. Undrar om det finns en impopulär budget också, kanske några av de budgetar som fanns från oppositionspartierna?

Tycker i alla fall att det är konstigt att Socialmoderaterna som styr Katrineholm först måste göra en budget och sedan måste göra en populärversion av den för att den ska bli begriplig.

söndag 13 april 2014

Orkar vi bara med ett land i taget?

Tidigare var det Syrien, i dag är det Ukraina och konflikten med Ryssland som hela tiden tycks öka i omfattning. Peter Wolodarski skriver så klokt i Dagens Nyheter om detta, att vi inte kan ägna oss åt en konflikt i taget. Konflikterna pågår, tyvärr, till synes olösliga.

torsdag 10 april 2014

Dags för Diakoniadebatt i Eskilstuna

Dagen innehåller kyrkligt sammanträde i Strängnäs följt av ännu mer verksamhet med anknytning till kyrklig verksamhet. Diakonia har bjudit in riksdagspartierna till lokala debatter om biståndspolitiken. Jag ska representera Centerpartiet vid debatten i Missionskyrkan i Eskilstuna. Välkomna klockan 19 att lyssna!

Etanol vidareutvecklas

Hör från Vetenskapsradion hur etanolproduktionen kan utvecklas och göras mer energieffektiv. Bra tycker jag, som kör en etanolbil och ibland får dåligt samvete för att den är törstigare än andras bilar.

Jag tror, precis som Centerpartiet, på teknikutveckling och att miljön tjänar på det. Det är inte bilen som det är fel på, den behövs, utan det är bränslet som måste bytas ut, så att vi lever fossiloberoende.

tisdag 8 april 2014

Tillväxt och lika möjligheter

Centerpartiets riksdagsledamot Roger Tiefensee (C) skriver om Centerpartiets framgångar i vårbudgeten på ledarsidan i Katrineholms-Kuriren i dag.

"I vårbudgeten har Centerpartiet kammat hem en storseger för landsbygden. 2,8 miljarder kronor kommer regeringen att skjuta till landsbygdsprogrammet. Det kompenserar mer än väl för EU:s minskade landsbygdsstöd och är miljarder mer än vad Socialdemokraterna vill satsa. Pengarna till bredbandsutbyggnad fördubblas och stödet för kommersiell service femdubblas.

Det finns ett par saker som är avgörande för livet på landsbygden. Det ena är att det finns bra internetuppkoppling för att kunna utföra vardagliga sysslor som att betala fakturor, studera på distans och sköta sitt företag. Det andra är att det finns lokal service med butiker där man kan köpa mat, hämta ut post, köpa nässpray och tanka bilen på. Många stadsbor tar denna service för given.

Verkligheten på landsbygden är att en av tre livsmedelsbutiker har lagt ner sedan mitten av 1990-talet och "mackdöden" breder ut sig. Jordbruksverket konstaterar att behovet av bredbandsutbyggnad på landsbygden är mycket stort.

I Centerpartiet praktiserar vi närodlad politik. Det betyder att vi kämpar för tillväxt och lika möjlighet till ett gott liv i hela landet, utifrån varje människas förmåga och behov. Därför är vi både stolta och glada över vår partiledares förhandlingsstyrka som nu leder till miljardsatsningen på landsbygden. Det är närodlad politik i praktiken.

Med fördubblade medel till bredbandsutbyggnad, från ca 1,6 miljarder kronor till 3,25 miljarder kronor, kommer fler av våra mindre orter och byar att få tillgång till bredband med bra kapacitet som ger en snabbare uppkoppling. Det femdubblade stödet till kommersiell service, totalt 700 miljoner kronor, kommer att hjälpa lanthandlare och bensinmackar att överleva där det i dag är svårt. Satsningar som är avgörande för jobb och tillväxt i hela landet.

Förhandlingsvinsterna i vårbudgeten talar sitt tydliga språk – Centerpartiet gör skillnad i regeringen. Och Sverige behöver mer av Centerpartiets närodlade politik. Politik som ger växtkraft i hela landet!

Roger Tiefensee, Dunker, riksdagsledamot (C)"

Bra jobbat Annie Lööf och övriga som förhandlat fram detta!

söndag 6 april 2014

Rapport från lejonkulan


Det var mycket diskokulor igår, så många kulor att SKF skulle ligga i lä, eller hur nu Jovan Radomir kunde ha uttryckt det på Katrineholmsgalan. Det berodde naturligtvis på att Alcazar var dragplåstret för galan.

Hur som helst, så laddade jag upp med besök i lejonkulan tillsammans med min namne från Gnesta, som tagit bilden härintill. (Mina fina bilder från besöket befinner sig i den åldriga kameran med rullfilm.)

Ja, det var verkligen en heldag!

fredag 4 april 2014

Morgonsoffan med företagare

Dagens program innehåller mycket passivt företagande. Först Morgonsoffa med företagare i KFV och sedan näringslivsdagen. Alltsammans på Perrongen i Katrineholm.

onsdag 2 april 2014

Landsbygdsdialog II i Strångsjö

I kväll är det dags för landsbygdsdialog nummer två om Översiktsplanen. Den här gången är det Strångsjö som står i fokus för dialogen. Välkommen till matsalen alla som vill påverka landsbygdens förutsättningar i Katrineholms kommun.

Förbundsstämman närmar sig

I dag kom handlingarna till Centerkvinnornas förbundsstämma i Jönköping 25-27 april. Valberedningen har föreslagit att jag ska få fortsatt förtroende att sitta i styrelsen. Förhoppningsvis delar stämmoombuden den uppfattningen, för jag har mer att uträtta för Centerkvinnorna för att vi ska få ett jämställt samhälle där flickor och pojkar, kvinnor och män har samma möjligheter.

tisdag 1 april 2014

Centerpartiet levererar

I dag skriver näringsminister och partiordförande Annie Lööf på DN Debatt om regeringens förslag att sänka företagens kostnader för sjuklönerna genom ett nytt högkostnadsskydd.

Förslaget har en tydlig inriktning mot små företag. Bra Annie Lööf och Centerpartiet! Centerpartiet levererar förslag som verkligen innebär sänkta kostnader för företagen.

Hoppsan, skojar de?

Socialdemokraterna i riksdagens Trafikutskott förväntas i dag göra gemensam sak med Sverigedemokraterna för att lägga fram ett eget lagförslag om att återförstatliga viss trafikledning.

Om detta skrivs bland annat i en debattartikel i Dagens Industri.

Det är i många stycken en intressant insats denna 1 april. För det första sakfrågan, vad kommer förändringen att innebära för resenärerna? Högre priser, tror motståndarna, eftersom konkurrensen sätts ur spel. För det andra tågordningen, hur kan ett parti som säger sig vara statsbärande, föreslå en ny lagstiftning utan sedvanligt underlag? Och, för det tredje, trivs Socialdemokraterna med det sällskap som man aldrig skulle göra sig beroende av?

Så det är väl bara att titta en gång till i almanackan. Det är 1 april. De (s)kojar nog bara!