onsdag 31 juli 2013

Stor vinst om blodprov kan tas enklare

Hur många har inte egen erfarenhet av den ständiga blodprovstagningen som krävs för att ställa in medicineringen av den blodförtunnande medicinen Waran? Det kan handla om äldre anhöriga utan bil, som en eller flera gånger i veckan måste åka till vårdcentralen för att göra "ett stick gjort på ett kick" för att senare få svar på hur medicindosen ska vara.

Det är klart att det skulle vara en mycket stor förbättring om blodprovet kunde tas mer nära den berörde och sedan på något intelligent sätt analyseras och bedömas.

I går skrev Dagens Nyheter om möjligheterna att göra den här typen av blodprover på annat sätt.

I artikeln nämndes även möjligheterna att genom IT ställa diagnoser. Det här är en utveckling som har pågått länge. Redan centerledaren Lennart Daléus talade om denna utveckling, att använda informationsteknologin för att förkorta avståndet mellan patient och läkare/sjuksköterska.

Visst finns det svagheter med tekniken, exempelvis integritetskontrollen, men de bör kunna gå att bemästra för att nå vinsterna - att fler ska kunna leva ett självständigt och gott liv.

måndag 29 juli 2013

Tack för tipset, Telia

Telia skickade vänligen ut en liten åskväderhälsning, där företaget delade med sig av sitt bästa tekniktips: Dra ut kontakterna!

Å, vad jag blir imponerad! Tack för tipset Telia, detta har jag vetat sedan barnsben.

Revisorer behöver ha integritet

"Kommuner behöver revision", slår Inga-Britt Ahlenius fast i en kolumn i Dagens Nyheter. Ahlenius har gett revisionen ett ansikte kan man gott säga, hon har alltid varit orädd.

Men stämmer det i det här fallet vad hon skriver och tycker?

Ja, det finns onekligen en poäng i att revisionen måste vara fristående om den ska kunna göra en trovärdig insats.

Det har gjorts förändringar inom den kommunala revisionen. Exempelvis är revisionen kommunfullmäktiges redskap att granska den kommunala verksamheten.

Men egentligen handlar det förstås om vilka personer som utses till revisorer. De måste vara kunniga om ekonomi, verksamhet och politik. De måste kunna följa verksamheten och ha den integritet som krävs för att, vid behov, kunna kritisera även sina egna partibröder och systrar.

Uppfyller revisorerna dessa krav, så kan den kommunala revisionen fungera i sin nuvarande form.

Ahlenius menar dock att så inte är fallet i alla fall, utan att det bör utredas om man ska titta på ett antal revisionsverk vars uppgift är att granska kommuner.

Det finns säkert förbättringar som bör och ska göras, men i grunden handlar det om att hitta personer till platserna som har kunskap och integritet att kunna utföra sitt uppdrag. Detta är pudelns kärna.

Modern diplomati

Det är alltid viktigt att väga sina ord. Ibland lyckas man, ibland inte.

En särskild våg bör nog den ha som twittrar, eftersom utrymmet att förklara sig är begränsat.

Carl Bildt är en framstående twittrare. Nu höjs diskussionen om man verkligen kan twittra som utrikesminister eller om man då twittrar som privatperson.

Slutsatsen är väl tämligen enkel. Utrikesminister Carl Bildt tillämpar modern diplomati, där twitter är ett medel bland andra.

söndag 28 juli 2013

Fler vill sänka farten

Läste i veckan en notis om att byalaget i Ändebol vill att hastigheten sänks på väg 55 vid korsningen Ändebol-Björkvik. De har haft lite högre hastighet i sitt skrivande än vad vi Centerkvinnor i Stora Malm har haft och har redan hunnit få nej på sin begäran.

Men vi får kämpa på. Det måste vara många som förstår att korsningen är farlig och som kan stå bakom oss i kampen för att nå nollvisionen i trafiken - alltså noll döda i trafikolyckor.

torsdag 25 juli 2013

Viktigt om tvångsgifte

Elsa Kugelberg, ledarskribent på Dagens Nyheter, ägnar en innerspalt åt temat tvångsgifte.

Jag delar i mångt och mycket Elsa Kugelbergs uppfattningar om hur fel det är att tvinga småflickor att gifta sig och bli mödrar innan de hunnit skaffa sig en utbildning. Småflickor ska självklart inte giftas bort, utan de ska få lov att bli vuxna och göra självständiga val.

Men Kugelberg lägger hela skulden på mammorna. Jag anser att även männen måste få ta på sig skulden. Såväl pappan som den tilltänkta maken har ett ansvar och ska ta avstånd från detta.

Ett äktenskap måste bygga på samtycke. När det inte gör det är ansvaret delat, men det kan aldrig vara barnet som har fel.

tisdag 23 juli 2013

Ingen har röstat i kyrkovalet

"Få röstar i kyrkovalet" hittar jag som rubrik bland pressklippen som anländer till brevlådan. "Klippet" är från lokalradion i Dalarna. Men sanningen är ju att INGEN har röstat i kyrkovalet 15 september i höst.

Förhoppningsvis kommer MÅNGA att inse att det är en möjlighet att påverka den kyrka som man är medlem i att ta upp de frågor som jag tycker är viktiga.

Jag är en av kandidaterna som ställer upp för Centerpartiet i Katrineholmsbygdens församling. Här kan du läsa vad vi tycker är viktigt och vill arbeta för.

lördag 20 juli 2013

Får fundera i en månad

I onsdags lämnade jag och Ewa Callhammar in oppositionens gemensamma interpellation om rapporten Katrineholm 2030. Igår uppmärksammade Katrineholms-Kuriren detta.

Nu har Göran Dahlström (S) en månad på sig att fundera över svaren på våra frågor, om hur han, som kommunstyrelsens ordförande, ser på framtiden för kommunen. En framtid som det inte var meningen att kommunfullmäktige skulle få diskutera!

Sänk farten

I går höjde jag farten och tog sikte mot blåbärsskogen. Det blev en härlig dag, men det innebar att jag inte slog mig ner vid tangenterna för att blogga om viktiga saker. En blogg är som en hund, brukar jag säga, man måste gå ut med den varje dag. Nu är det risk för att min hund inte mår bra...

Får väl skylla på dessa sommartiden. Och på farten!

I gårdagens tidning skrev Katrineholms-Kuriren om Centerkvinnorna i Stora Malms begäran till länsstyrelsen om hastighetssänkning. Vi hade redan tidigare i vår skrivit till Trafikverket och framfört att hastigheten på väg 55/56 borde sänkas vid gamla infarten till Katrineholm och vid korsningen Björkvik/Ändebol.

Svaret från Trafikverket var bland annat att det är Länsstyrelsen som har hand om hastigheten på länets vägar samt begränsningen av den.

Så det var bara att skriva vidare och lämna inte en begäran, vilket Katrineholms-Kuriren uppmärksammade.

Så här skrev vi:

"Begäran om hastighetsbegränsning på väg 55/56
Centerkvinnorna i Stora Malm har skrivit till Trafikverket för att ta upp frågan om den bristande trafiksäkerheten på väg 55/56 från östgötagränsen till Katrineholm. Vi föreslog i vårt brev hastighetsbegränsning vid korsningen Björkvik/Ändebol, där skolbussar i linjetrafik korsar riksvägen flera gånger under dagen utöver den vanliga biltrafiken. Sikten är skymd och hastigheten på väg 55/56 100 km i timmen. Vi föreslog även hastighetsbegränsning vid den gamla avfarten till Katrineholm.

I sitt svar till oss påpekar Trafikverket att det är Länsstyrelsen som avgör frågor om hastighetsbegränsningar. Därför inkommer vi med denna begäran om att hastigheten ska sänkas vid korsningarna Björkvik/Ändebol och gamla infarten till Katrineholm (Sågstugorna).

Då det redan har förekommit olyckor och tillbud vid de två korsningarna, så är en hastighetsbegränsning mycket angelägen.

Vi hoppas därför att Länsstyrelsen snarast kan behandla vår ansökan positivt, så att vi kommer närmare visionen om noll olyckor i trafiken."

onsdag 17 juli 2013

Katrineholm 2030 måste diskuteras

I dag har vi gruppledare från Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt lämnat in en interpellation till Katrineholms kommun. Interpellationen handlar om rapporten Katrineholm 2030, som vi vid kommunstyrelsens behandling i juni ansåg vara så viktig att vi ville att den skulle behandlas av kommunfullmäktige. Vårt förslag avslogs.

Nu får kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström i stället svara på lite frågor om rapporten i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Det ger alla kommunfullmäktiges ledamöter möjlighet att diskutera frågorna och innehållet i rapporten. Det ger också kommuninvånarna möjlighet att få veta vad de olika partierna tycker om den framtid som målas upp i rapporten.

Sådana diskussioner kan föras öppet, tycker jag och Centerpartiet, samt övriga oppositionspartier.

Bra skrivet om pendling och Sörmlandspilen

Min gruppledarkollega Lotta Jonsson (C) i Flen har skrivit en debattartikel till länets tidningar om pendlingens betydelse för våra kommuner längs stambanan. I dag var artikeln med i Katrineholms-Kuriren.

Det är mycket klokt som Lotta Jonsson skriver. Störningar i Sörmlandspilens tidtabell gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att pendla till en arbetsmarknad utanför våra kommuner - Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta. Därför behöver kapaciteten på spåren öka och det måste ske på ett sådant sätt att pendlingen inte försvåras.

För det är inte okej att betala ganska mycket för en kaka som man får äta allt mindre av.

Viktigt handla konsekvent

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) skriver i dag på DN Debatt om att upphandlingslagen behöver förändras, så att Sveriges kommuner och landsting med lagen på sin sida kan handla konsekvent. Det vill säga att de kan handla livsmedel som tagits fram med god djuromsorg och med hänsyn till miljön.

Han tar också upp förslaget om "kosing".

En jättebra och nödvändig markering!

tisdag 16 juli 2013

Skattetillägg är straff nog

En av dagens nyheter är att Högsta domstolens beslut att även äldre domar ska rivas upp, när det gäller skattebrott. Dubbel bestraffning är inte tillåten och därmed kan tidigare dömda skattebrottslingar, som också har fått betala skattetillägg räknas som redan straffade.

Det här kan tyckas både krångligt och enkelt. Men det kommer att få följder. Skatteverket måste börja arbeta på ett annat sätt med skattebrott. En oskyldig är oskyldig till dess han eller hon är dömd. Det går inte längre att kräva pengar för eventuellt förlorade skatteintäkter. Omvänt så kan skattefuskaren ta in i kalkylen vad ett skattetillägg kostar och sedan vara fri.

Lagändringar lär inte vänta på sig. För vi måste ha ett samhälle som har lagar och regler att följa för dem som vill göra rätt för sig. Det ska vara enkelt att göra rätt.

söndag 14 juli 2013

Mjölktema på insändarplats

I går hade Katrineholms-Kuriren mjölktema på insändarsidan. Min insändare om "kosing", som ersättning till Sveriges mjölkbönder fanns med bland insändarna.

fredag 12 juli 2013

Industriell ekologi

I början av veckan hörde jag ett inslag i vetenskapsradion. Det handlade om industriell ekologi. En lycklig forskare på västkusten hade fått ungefär 32 miljoner till att odla alger för industriellt bruk. Algerna skulle kunna producera drivmedel och foder samt rena havet från överskottsnäring. Dessa algfabriker skulle placeras strandnära.

I dag läser jag i Dagens Nyheter om fiskodlingar i Östersjön som orsakar exakt dessa problem - de bidrar med ytterligare näring till det redan pressade innanhavet. Näringen bryts sedan ner i en process som kräver syre, vilket i sin tur leder till syrefria bottnar.

Det låter som om dessa båda nyheter skulle kunna ha ett samband. En algfabrik skulle kunna göra något nyttigt av överskottet samtidigt som fiskodlingen skulle kunna utvecklas, tack vare industriell ekologi.

Sillen redo 14 juli klockan 14

I dag kom besked! Sillen är redo 14 juli klockan 14! Redo att möta friluftsgudstjänstbesökarna, alltså.

Fast i predikoturerna för Katrineholmsbygdens församling uttrycktes det mer kryptiskt med gatuadress till vår finfina trädgård i bostadsrättsföreningen Sillen.

onsdag 10 juli 2013

Vad kommer efter Jansson?

I "ska läsa sen"-högen gör jag ständigt "nya" fynd. En av nyheterna är att Katrineholms kommunchef Mattias Jansson har fått nytt jobb och ska bli kommundirektör i Botkyrka.

Ett nytt jobb är alltid en utmaning. Utmaningar ska vara spännande, därför är Mattias Jansson att gratulera.

För oss som kommunpolitiker i Katrineholm är nu frågan, vad kommer efter Jansson?

Min förhoppning är att att nästa kommunchef ska vara en tjänsteman med integritet, en person som kan skaffa sig förtroende i alla läger och som kan lyssna till synpunkter och förstå vad de innehåller utan att bli blockerad.

Säkert finns det fler förmågor som är kvalificerande, men just förtroendet tycker jag just nu är det viktigaste.

tisdag 9 juli 2013

"Kosing" bra förslag för mjölkbönder

Mjölkbonden på Julita gård beklagar sig i Katrineholms-Kuriren över att Centerpartiet har tunna förslag. Den uppfattningen delar jag naturligtvis inte. Centerpartiet har många bra förslag för mjölkbönder. Några av dem nämnde Roger Tiefensee och Eskil Erlandsson i debattartikeln i gårdagens K-K.

Ett som dock inte nämndes av dem var förslaget om "kosing", en tusenlapp per mjölkko som ska täcka de merkostnader svenska mjölkbönder har för sin produktion på grund av de berättigade kraven på god djuromsorg. Förslaget lanserades tidigare i vår av landsbygdsministern.

Kosing skulle ge mer klöver över åt mjölkbonden.

Centerkvinnor kräver hastighetsbegränsning

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om behovet av hastighetsbegränsning på väg 55/56 mot Norrköping. (Vägen går för all del åt andra hållet också.)

Jag delar helt den uppfattningen. Vid årsmötet med Stora Malms Centerkvinnor fick ordföranden och jag i uppdrag att skriva till Trafikverket och föreslå hastighetsbegränsningar i korsningen Björkvik/Ändebol samt vid gamla infarten till Katrineholm.

Vi fick svar på vårt brev, vilket var att hastighetsändringar är en fråga för Länsstyrelsen. Så i dag gick ett e-brev iväg dit.

Hoppas att det blir en hastig hantering av ärendet. Det skulle ge en säkrare trafikmiljö, vilket alla vinner på.

måndag 8 juli 2013

Välkommen till Sillen!

Mycket kan hända medan man vänder ryggen till. Åter i Katrineholm efter några veckor i Bohuslän upptäcker jag att det flaggas för friluftsgudstjänst på hemmaplan, alltså i bostadsrättsföreningens finfina trädgård!

På söndag, den 14 juli, är alla välkomna till Sillen, där det blir friluftsgudstjänst med Katrineholmsbygdens församling.

Svarar (S) om jordbrukspolitiken

I dag svarar riksdagsledamot Roger Tiefensee (C) och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) Socialdemokraterna i ett debattinlägg i Katrineholms-Kuriren om jordbrukspolitiken.

Bra att de båda centerpartisterna klarar ut de "mis(s)förstånd" som bevisligen föreligger.