torsdag 24 december 2015

Det strålar en stjärna...... förunderligt klar. Eller ja, den har i alla fall bladen kvar, där den står placerad precis invid datorn. En riktigt God Jul önskar jag alla mina bloggbesökare. Jag tänker fortsätta att skriva om det som behöver omtalas och ibland kan det bli en och annan bild. I juletider kan det dock bli lite glest mellan inläggen, vilket jag hoppas kunna kompensera senare.

onsdag 16 december 2015

Så blev det tomtigt...Ett tomtigt möte i december hör till traditionerna i Stora Malms Centerkvinnor. Det kan var en tisdag, det kan vara en torsdag, men sällan en måndag, onsdag eller fredag. Det ska vara en dag med T se!

I går firades alltså Tomtetisdag. Med sedvanlig sång, jultävling, julskinksmörgås, julblomslotteri, julfestplanering och annat ljuvligt. Det var folkligt, festligt och fullsatt! Fler stolar fick hämtas hos grannen.

Så det var fantastiskt trevligt, säger jag som jävig värdinna.

måndag 14 december 2015

Giftiga inlägg planeras ej

Nja, jag tänker nog inte vara så giftig ikväll - det är ju ändå snart Jul!

Men det får förstås bli ett inlägg vid kvällens kommunfullmäktige i Katrineholm om att det som begärs i motionen om giftfria förskolor redan kunde ha varit satt i verket, om kommunfullmäktige redan i början av året hade beslutat att bifalla Centerpartiets motion om giftfri vardag.

Sedan kommer det att bli ett inlägg om att kommunstyrelsen ska ha synpunkter på vad styrelsen och VD för KFAB/KIAB skriver i sin verksamhetsberättelse. Det är liksom inte bara ett dokument att lägga till handlingarna, när det innehåller ganska skarp kritik.

söndag 13 december 2015

Resultat i Paris

"Vi har ett resultat", brukar man säga i olika sammanhang där det varit tal om omröstning. Nu har vi ett resultat för miljön genom att COP21 gick i mål med någorlunda gott resultat. Allt blev kanske inte perfekt, men det är i alla fall flera stora steg framåt.

Nu återstår att göra läxan på hemmaplan och ligga på övriga medlemsländer så att de gör sin del i miljöarbetet.

fredag 11 december 2015

Tillgänglighet innebär att kunna delta

I början på året motionerade jag om att kommunen skulle se till att minst ett sammanträdesrum skulle vara tillgängligt för personer med olika funktionsvariationer.

På onsdag kommer motionen upp i kommunstyrelsen. Den föreslås bli besvarad, men jag är inte nöjd med det. För tillgänglighet innebär att kunna delta som vem som helst utan att funktionsnedsättningen blir till ett hinder. En del av de lokaler som omnämns som tillgängliga är det inte. För de har bara mikrofoner till den som talar och är föredragande. När besluten ska fattas eller när någon ledamot ska yttra sig, då sker det helt utan mikrofon och utan att hörslingan är inkopplad. Det är inte tillgänglighet.

Så det blir till att försöka göra mig hörd. Inte för min egen skull just nu, utan för att alla som är beroende av hörhjälpmedel ska orka vara förtroendevalda.

onsdag 9 december 2015

Värdet av fossilfria placeringar

Placerar Katrineholms kommun sina pengar i olja, kol eller fossilgas? Alltså satsas kommunens besparingar och pensionspengar i företag som är verksamma i kol-, gas- och oljebranschen?

Frågan väcktes hos mig när jag lyssnade till P1 Morgon i morse. Direkt från Paris och COP21 intervjuades en kommunal tjänsteman från Örebro samt en ledande tjänsteman från Fjärde AP-fonden. Båda argumenterade från var sitt håll för att kommunen respektive fonden medvetet avstår från att placera medel i fossilbranschen. Det är inte långsiktigt hållbart att göra sådana placeringar och därmed är det heller inte långsiktigt lönsamt. För fossilbränslekällorna kommer att sina.

Hur står det till i Katrineholm, blev förstås den naturliga följdfrågan? Det dokument som styr det hela, Finanspolicyn, säger inget om oljebolag. Därmed torde det vara fritt fram att placera...

Så det var bara att skriva en fråga. Eller en interpellation, när man som jag kan tänka mig att fler kan vilja delta i debatten och för att ge kommunalrådet lite mer tid att tänka över ett svar.

Så här lyder frågan i sin helhet:

"Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om fossilfria placeringar

I Paris pågår och slutförs FN:s klimatförhandlingar COP21. Det är oerhört viktiga förhandlingar för jordens framtid och förhoppningsvis nås ett avtal och en strategi för att minska människornas påverkan av våra livsbetingelser.

Centerpartiet i Katrineholm inser att alla frågor om klimatet inte kommer att avgöras av ett avtal, utan att det handlar också om vad som görs lokalt. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde togs beslut om att Katrineholms kommun ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige.

Utöver det som har gjorts och som kan göras genom energieffektivisering och byte av transportmedel finns möjligheten att låta pengarna tala genom valet av placeringar. Dagens finanspolicy säger följande:

”Etiska hänsyn
Vid placeringar ska etiska och miljömässiga hänsyn tas. Placeringar ska undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet - produktion, eller försäljning inom områdena krigsmateriel, tobaks- eller alkoholvaror. Det får inte göras placeringar i företag som tillåter barnarbete, ej följer internationella lagar eller diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion. Vid osäkerhet av etiska skäl är grundregeln att avstå från placering.” (Källa: Finanspolicy för Katrineholms kommun, antagen av KF 2015-04-20)

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:
Har Katrineholms kommun placerat kapital eller pensionsmedel i företag som sysslar med utvinning av olja, kol eller fossilgas?
Är du beredd att göra en översyn av finanspolicyn, så att Katrineholms avsikt om att bidra till ett fossilfritt Sverige tydliggörs?
Katrineholm 9 december 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"Motionerat om dubbel markanvisning

I dag blev den inlämnad, motionen om att Katrineholms kommun ska införa dubbel markanvisning. Det innebär i praktiken att byggföretag som vill bygga på kommunal mark i stadens centrum samtidigt måste förbinda sig att bygga på landsbygden. Det här har man infört i Varberg för att stimulera byggande på landsbygden och det är också på gång i Borås.

Så här beskriver vi det i Centerpartiet i vår motion:

"Motion till kommunfullmäktige

Om att införa dubbel markanvisning

Centerpartiets arbetar för att hela Katrineholm ska leva. Vi arbetar för utveckling och tillväxt i hela kommunen. För oss är det lika självklart att småorterna och landsbygden ska leva och växa som att Katrineholms centrum får nya bostäder och företag. Att inte använda sig av hela kommunens tillgångar är ett slöseri med resurser. Centerpartiet vill göra det möjligt för äldre att bo kvar på den ort där de har sina rötter och för nya katrineholmare att kunna bosätta sig inom hela kommunen.

Vår syn är att hela kommunen ska kunna växa. Därför är det viktigt med blandad bebyggelse i alla kommunen orter. Det skapar förutsättningar för integration och underlag för service.

Länsstyrelsen Sörmland tog 2015 fram förstudien ”Något håller på att hända, varför behöver vi bo & bygga på Sörmlands landsbygd.” I denna visas exempel på hur det går att stimulera ökad bebyggelse på landsbygden.

I Översiktsplanen del landsbygden talas om att kommunen ska ha 40.000 invånare till år 2030 och att det kräver 1200 nya bostäder på landsbygden. Det finns planberedskap för byggande på de flesta orter. Ändå tar inte byggandet riktigt fart. Det kan finnas flera orsaker till detta, men en orsak är osäkerhet hos byggföretagen om de kan räkna hem byggkostnaderna. Centerpartiet tror att oron i de flesta fall är ogrundad, dock ser vi att byggnationen ändå inte kommer igång.

Centerpartiet anser att så kallad dubbel markanvisning ska användas, där byggföretag som får byggrätt på projekt i centrala delar av staden avtalar om att samtidigt bygga bostäder på landsbygden. Detta är ett sätt för kommun att signalera att byggnation på landsbygden är viktigt. Det är också ett sätt att paketera byggnation av bostäder i såväl stad som landsbygd, som gör att det blir lättare för företagen att motivera projekt i småorterna. Detta arbetssätt används framgångsrikt exempelvis i Varbergs kommun och är på gång även i Borås.

Mot bakgrund av detta yrkar vi:

Att Katrineholms kommun inför så kallad dubbel markanvisning, för att stimulera bostadsbyggnation på mindre orter.

Katrineholm 7 december 2015


Inger Fredriksson (C) Sten Holmgren (C)

Anita Karlsson (C) Ann-Charlotte Olsson (C)"

tisdag 8 december 2015

Annie talade om hopp och ansvar

I dag gjorde jag Stockholm tillsammans med min partisyster Ingalill Fredriksson från Gnesta. Huvudspåret var att lyssna till vår partiledare Annie Lööfs julspår och sidospåren var att besöka Riksorganisationen, trava runt i Gamla och nya stan, hitta tomtar och vara sociala.

Annies jultal var förstås höjdpunkten. Långt upp i Sjöfartens hus på Skeppsbron 10 hölls talet inför en förväntansfull publik. Talet handlade om flyktingsituationen, om säkerhetsläget och om vad som behöver göras för att förbättra det och om klimathotet och dess lösningar. Annies tal gav också hopp. Det innehöll inga påhopp, men väl hopp om att framtiden är möjlig. Det är bara några saker som behöver fixas först.

måndag 7 december 2015

Tänk till om Översiktsplanen del landsbygden

I helgen har jag läst och begrundat Katrineholms kommuns förslag till Översiktsplan del landsbygden. Det är ett gediget dokument, som förstås alltid går att förbättra med synpunkter från allmänheten. Till den 15 december måste svaren vara kommunen till handa för att de ska kunna beaktas.

Ett svar kommer alldeles säkert att komma från Centerpartiet. Ett utkast finns i min dator.

söndag 6 december 2015

Hinner vägföreningarna yttra sig?

I går skrev Katrineholms-Kuriren en liten artikel om Katrineholms kommuns snabbremiss om bidragen till de enskilda vägarna. Imorgon ska alla synpunkter vara inlämnade.

Jag håller tummarna för att vägföreningarna hinner yttra sig.

Det hästar mot Jul...Ja, visst hastar det på mot Jul. Eller hästar på? Hästen på bilden utgjorde ett motiv så nära stallets strå jag har kommit under den här veckans politiska program. För i det gamla stallet på det fina slottet, som skymtar i fönstret konfererade jag under ett dygn.

I bland lite skönt att nästan vara på hemmaplan.

Bra sagt Annie!

Min partiledare Annie Lööf medverkar i ett långt reportage i Dagens Nyheter idag. Det är synnerligen läsvärt, tycker jag.

Annie Lööf betonar vikten av att ha politiker som visar ledarskap och som inte far som snöflingor (så säger hon inte) när vinden blåser.

Ja, att utgå från de egna värderingarna när man tar ställning är alls inte dumt.

torsdag 3 december 2015

Bara vanligt vatten

Centerkvinnorna driver på för att se till att vårt vatten ska ha så lite okända tillsatser som möjligt. I början av veckan besökte jag ett mindre reningsverk i Berg. Tillsammans med lokala Centerkvinnor tittade vi på den moderna tekniken, som dock inte tar bort läkemedelsrester eller mikroplaster.

Jag gjorde också ett pressmeddelande, enligt följande:


- Vi måste börja vara rädda om vårt vatten och få bort läkemedelsrester och mikroplaster från vattnet. Vi vill ha bara vanligt vatten, sa Inger Fredriksson, ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse, när hon tillsammans med lokala Centerkvinnor besökte reningsverket i Utanbergsvallarna i Bergs kommun.

Reningsverken har hittills varit koncentrerade på att ta bort näringsämnen som kväve och fosfor från avloppsvattnet. Detta arbete har varit framgångsrikt och verken har också genom information minskat mängden tungmetaller i slamresterna. Nu är det hög tid att gå vidare och ta sig an läkemedelsrester och mikroplaster, menar Centerkvinnorna.

- Vi vet till en del hur läkemedelsrester och preventivmedel påverkar fiskar och kan göra dem tvekönade. Det vore djupt olyckligt om vi inte också såg till att stoppa denna utveckling, när vi ser problemet och det finns teknik för rening, säger Inger Fredriksson, Centerkvinnorna.

- Sverige har ett friskt och rent vatten, men vi vill att det ska vara BARA vatten, inte vatten som innehåller oväntade tillsatser.

- Även mikroplaster, som finns i en del hygienartiklar, i hudkräm och kläder, gör stor skada när de kommer ut i vattnet och tas in i näringskedjan.

- Centerkvinnorna vill arbeta på många plan med detta genom information, så att konsumenterna blir medvetna om vad de själva kan göra för att inte i onödan påverka vattnet. Vi vill också fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen genom förbud och använda miljöskatter på kemikalier för att minska användningen. Vi vill också fasa ut mikroplaster ur hygienartiklar till 2020.

- Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi måste se till att det förblir så för våra barn och barnbarns skull, säger Inger Fredriksson, Centerkvinnorna.

onsdag 2 december 2015

Vägföreningar ska höras - inom en vecka!

Det var som jag misstänkte. Alla vägföreningar inom Katrineholms kommun måste skynda sig. De får en hel vecka på sig att ställa samman och lämna in synpunkter på kommunens förslag till nya regler för utbetalning av bidrag till enskilda vägar.

Det är inte särskilt demokratiskt att göra yttrandetiden så kort.

Men är det så att du som läser detta känner till någon vägförening inom Katrineholm, så tipsa dem om att de kan yttra sig om förslaget. Senast 7 december ska synpunkterna vara inlämnade.