onsdag 9 december 2015

Värdet av fossilfria placeringar

Placerar Katrineholms kommun sina pengar i olja, kol eller fossilgas? Alltså satsas kommunens besparingar och pensionspengar i företag som är verksamma i kol-, gas- och oljebranschen?

Frågan väcktes hos mig när jag lyssnade till P1 Morgon i morse. Direkt från Paris och COP21 intervjuades en kommunal tjänsteman från Örebro samt en ledande tjänsteman från Fjärde AP-fonden. Båda argumenterade från var sitt håll för att kommunen respektive fonden medvetet avstår från att placera medel i fossilbranschen. Det är inte långsiktigt hållbart att göra sådana placeringar och därmed är det heller inte långsiktigt lönsamt. För fossilbränslekällorna kommer att sina.

Hur står det till i Katrineholm, blev förstås den naturliga följdfrågan? Det dokument som styr det hela, Finanspolicyn, säger inget om oljebolag. Därmed torde det vara fritt fram att placera...

Så det var bara att skriva en fråga. Eller en interpellation, när man som jag kan tänka mig att fler kan vilja delta i debatten och för att ge kommunalrådet lite mer tid att tänka över ett svar.

Så här lyder frågan i sin helhet:

"Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om fossilfria placeringar

I Paris pågår och slutförs FN:s klimatförhandlingar COP21. Det är oerhört viktiga förhandlingar för jordens framtid och förhoppningsvis nås ett avtal och en strategi för att minska människornas påverkan av våra livsbetingelser.

Centerpartiet i Katrineholm inser att alla frågor om klimatet inte kommer att avgöras av ett avtal, utan att det handlar också om vad som görs lokalt. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde togs beslut om att Katrineholms kommun ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige.

Utöver det som har gjorts och som kan göras genom energieffektivisering och byte av transportmedel finns möjligheten att låta pengarna tala genom valet av placeringar. Dagens finanspolicy säger följande:

”Etiska hänsyn
Vid placeringar ska etiska och miljömässiga hänsyn tas. Placeringar ska undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet - produktion, eller försäljning inom områdena krigsmateriel, tobaks- eller alkoholvaror. Det får inte göras placeringar i företag som tillåter barnarbete, ej följer internationella lagar eller diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion. Vid osäkerhet av etiska skäl är grundregeln att avstå från placering.” (Källa: Finanspolicy för Katrineholms kommun, antagen av KF 2015-04-20)

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:
Har Katrineholms kommun placerat kapital eller pensionsmedel i företag som sysslar med utvinning av olja, kol eller fossilgas?
Är du beredd att göra en översyn av finanspolicyn, så att Katrineholms avsikt om att bidra till ett fossilfritt Sverige tydliggörs?
Katrineholm 9 december 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar