onsdag 9 december 2015

Motionerat om dubbel markanvisning

I dag blev den inlämnad, motionen om att Katrineholms kommun ska införa dubbel markanvisning. Det innebär i praktiken att byggföretag som vill bygga på kommunal mark i stadens centrum samtidigt måste förbinda sig att bygga på landsbygden. Det här har man infört i Varberg för att stimulera byggande på landsbygden och det är också på gång i Borås.

Så här beskriver vi det i Centerpartiet i vår motion:

"Motion till kommunfullmäktige

Om att införa dubbel markanvisning

Centerpartiets arbetar för att hela Katrineholm ska leva. Vi arbetar för utveckling och tillväxt i hela kommunen. För oss är det lika självklart att småorterna och landsbygden ska leva och växa som att Katrineholms centrum får nya bostäder och företag. Att inte använda sig av hela kommunens tillgångar är ett slöseri med resurser. Centerpartiet vill göra det möjligt för äldre att bo kvar på den ort där de har sina rötter och för nya katrineholmare att kunna bosätta sig inom hela kommunen.

Vår syn är att hela kommunen ska kunna växa. Därför är det viktigt med blandad bebyggelse i alla kommunen orter. Det skapar förutsättningar för integration och underlag för service.

Länsstyrelsen Sörmland tog 2015 fram förstudien ”Något håller på att hända, varför behöver vi bo & bygga på Sörmlands landsbygd.” I denna visas exempel på hur det går att stimulera ökad bebyggelse på landsbygden.

I Översiktsplanen del landsbygden talas om att kommunen ska ha 40.000 invånare till år 2030 och att det kräver 1200 nya bostäder på landsbygden. Det finns planberedskap för byggande på de flesta orter. Ändå tar inte byggandet riktigt fart. Det kan finnas flera orsaker till detta, men en orsak är osäkerhet hos byggföretagen om de kan räkna hem byggkostnaderna. Centerpartiet tror att oron i de flesta fall är ogrundad, dock ser vi att byggnationen ändå inte kommer igång.

Centerpartiet anser att så kallad dubbel markanvisning ska användas, där byggföretag som får byggrätt på projekt i centrala delar av staden avtalar om att samtidigt bygga bostäder på landsbygden. Detta är ett sätt för kommun att signalera att byggnation på landsbygden är viktigt. Det är också ett sätt att paketera byggnation av bostäder i såväl stad som landsbygd, som gör att det blir lättare för företagen att motivera projekt i småorterna. Detta arbetssätt används framgångsrikt exempelvis i Varbergs kommun och är på gång även i Borås.

Mot bakgrund av detta yrkar vi:

Att Katrineholms kommun inför så kallad dubbel markanvisning, för att stimulera bostadsbyggnation på mindre orter.

Katrineholm 7 december 2015


Inger Fredriksson (C) Sten Holmgren (C)

Anita Karlsson (C) Ann-Charlotte Olsson (C)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar