fredag 11 december 2015

Tillgänglighet innebär att kunna delta

I början på året motionerade jag om att kommunen skulle se till att minst ett sammanträdesrum skulle vara tillgängligt för personer med olika funktionsvariationer.

På onsdag kommer motionen upp i kommunstyrelsen. Den föreslås bli besvarad, men jag är inte nöjd med det. För tillgänglighet innebär att kunna delta som vem som helst utan att funktionsnedsättningen blir till ett hinder. En del av de lokaler som omnämns som tillgängliga är det inte. För de har bara mikrofoner till den som talar och är föredragande. När besluten ska fattas eller när någon ledamot ska yttra sig, då sker det helt utan mikrofon och utan att hörslingan är inkopplad. Det är inte tillgänglighet.

Så det blir till att försöka göra mig hörd. Inte för min egen skull just nu, utan för att alla som är beroende av hörhjälpmedel ska orka vara förtroendevalda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar