torsdag 3 december 2015

Bara vanligt vatten

Centerkvinnorna driver på för att se till att vårt vatten ska ha så lite okända tillsatser som möjligt. I början av veckan besökte jag ett mindre reningsverk i Berg. Tillsammans med lokala Centerkvinnor tittade vi på den moderna tekniken, som dock inte tar bort läkemedelsrester eller mikroplaster.

Jag gjorde också ett pressmeddelande, enligt följande:


- Vi måste börja vara rädda om vårt vatten och få bort läkemedelsrester och mikroplaster från vattnet. Vi vill ha bara vanligt vatten, sa Inger Fredriksson, ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse, när hon tillsammans med lokala Centerkvinnor besökte reningsverket i Utanbergsvallarna i Bergs kommun.

Reningsverken har hittills varit koncentrerade på att ta bort näringsämnen som kväve och fosfor från avloppsvattnet. Detta arbete har varit framgångsrikt och verken har också genom information minskat mängden tungmetaller i slamresterna. Nu är det hög tid att gå vidare och ta sig an läkemedelsrester och mikroplaster, menar Centerkvinnorna.

- Vi vet till en del hur läkemedelsrester och preventivmedel påverkar fiskar och kan göra dem tvekönade. Det vore djupt olyckligt om vi inte också såg till att stoppa denna utveckling, när vi ser problemet och det finns teknik för rening, säger Inger Fredriksson, Centerkvinnorna.

- Sverige har ett friskt och rent vatten, men vi vill att det ska vara BARA vatten, inte vatten som innehåller oväntade tillsatser.

- Även mikroplaster, som finns i en del hygienartiklar, i hudkräm och kläder, gör stor skada när de kommer ut i vattnet och tas in i näringskedjan.

- Centerkvinnorna vill arbeta på många plan med detta genom information, så att konsumenterna blir medvetna om vad de själva kan göra för att inte i onödan påverka vattnet. Vi vill också fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen genom förbud och använda miljöskatter på kemikalier för att minska användningen. Vi vill också fasa ut mikroplaster ur hygienartiklar till 2020.

- Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi måste se till att det förblir så för våra barn och barnbarns skull, säger Inger Fredriksson, Centerkvinnorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar