lördag 30 januari 2016

Regionindelning handlar om att flytta makt

Företrädare för Vård för pengarna skriver idag i Katrineholms-Kuriren om planerna på en ny regionindelning. Den indelning som förespråkas om en "hästsko" är fel, menar de. (Andra som talar om detta brukar kalla det för en banan, när Sörmland, Västmanland, Uppsala och ibland även Örebro omringar Stockholm.)

Vård för pengarna ser regionindelningen strikt ur ett sjukvårdsperspektiv. Det är förstås ett sätt att se det. Men det är lite enögt. Att bilda regioner handlar om att flytta makt. Statens styrning förs närmare invånarna genom att fler beslut kommer att fattas av ett regionalt, folkvalt parlament. De indirekta valen som sker genom dagens styrning av regionförbundet försvinner.

Visst är det så att det även fortsättningsvis kommer att handla mest om sjukvård i de nya regionerna som kommer. Det är inget konstigt i det, eftersom det är den största verksamheten. Men att tro att förnuftet försvinner i och med att länsgränserna ändras är naivt.

Kommuner i gränslandet mellan regioner kommer sannolikt att hålla omröstningar om vilken region de vill tillhöra. Hästskor och bananer kan komma att bli naggade i kanten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar