lördag 9 april 2016

Stor miljövinst om biogas kan tas ur havet

Dagens Nyheter berättar idag om hur sjöpungar kan bli biogas.

Det är ett jättestort framsteg. Sjöpungar är djur som "äter" kväve och fosfor likt musslor, men utan att bilda hårda skal. Tekniken att skörda musslor kan lika bra användas till att skörda sjöpungar. Biomassan blir sedan biogas och näringsrik gödsel. Det är alltså små reningsverk som dessutom kan användas till att ta fram bränsle till den fossilfria fordonsflottan.

Det blir alltså en mycket stor miljövinst, av ett djur som tidigare sågs som en störning vid musselproduktionen.

Hoppas att tekniken kan slå igenom stort och att detta kan bli en väg att befria Östersjön från en del av övergödningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar