onsdag 6 april 2016

Socialdemokraternas dubbla budskap

Före valet lovade Socialdemokraterna att arbetsgivarnas sjuklöneansvar för den andra sjuklöneveckan skulle slopas.

I dag är tongångarna andra.Nu är det inte tal om att ta bort, utan mer om att lägga till. Arbetsgivarna ska betala för landets långtidssjukskrivna.

Tyvärr stiger sjuktalen. Men att vältra över kostnaderna på arbetsgivarna, så borde regeringen leta efter andra vägar som uppmuntrar arbetsgivare som håller sin personal frisk.

Det är ett enkelt budskap - inte ett dubbelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar