tisdag 11 augusti 2015

Överförmyndarnämnd nästa

Lokaltidningen skriver idag om att Joakim Truedsson, till vardags överförmyndare i Katrineholm, inte gillas av alla socialdemokrater i länet för de synpunkter som han framför som sig själv på Facebook.

Det är ju en intressant rapportering. En person vars omdöme ifrågasätts av sina egna partibröder och partisystrar är kanske inte riktigt rätta personen för att sköta angelägenheterna för människor som av någon anledning inte klarar ut de ekonomiska och rättsliga bestyren själv utan behöver god man eller förmyndare.

Centerpartiet har tidigare tillsammans med andra partier i Katrineholm motionerat om att den politiska tillsättningen av Överförmyndare ska brytas. Det är dags att motionera igen. Överförmyndarnämnd nästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar