tisdag 30 augusti 2016

Använd demokratins arenor

I måndags för en vecka sedan höll kommunfullmäktige i Katrineholm sitt augustisammanträde. Det var många olika ärenden på föredragningslistan. Ett av ärendena handlade om en bro som behövde repareras och där pengarna inte fanns med i Service- och tekniknämndens budget.

Inte så konstigt att ett broärendes kostnader oroar. Ärendet om att ta fram pengar till bron hade vandrat från nämnden i juni och till kommunstyrelsen i juni och var nu framme vid kommunfullmäktige. Under hela den här tiden hade det rått enighet om att det nog var bäst att nämnden fick fixa bron och använda kommunens pengar till det.

Då, när det är dags för final, vaknar Sverigedemokraterna! Deras ledamot yrkar återremiss på ärendet för att det saknas underlag.

Det är möjligt att det fanns något mer som skulle ha kunnat vara med, men detta "något" har inte funnits med under hela hanteringen. Sverigedemokraterna har ordinarie ledamot och ersättare i alla större nämnder. De har ordinarie ledamot och ersättare i Service- och tekniknämnden och de har ordinarie ledamot, om än att han har varit frånvarande under ett år, och ersättare i kommunstyrelsen. Det fanns inte ett yrkande, inte en reservation på vägen fram till kommunfullmäktige.

Det är lite märkligt. Idag skriver Morten Källström (SD) en debattartikel om bristerna i bron i lokaltidningen. Den stora bristen är dock att partiet inte använder sina platser till att yrka, agera och reservera, utan reagerar först när det är för sent. Det är inte att använda demokratins arenor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar