tisdag 23 augusti 2016

Ge äldre förtroendet att välja

Alldeles för ofta rapporterar media om åldringar som mer eller mindre tvingas bo kvar hemma. De känner sig ensamma och otrygga, vilket inte enligt lagen och kommunernas bedömning är tillräckligt skäl för att de ska beredas en plats på ett boende som kommunen har ansvar för.

Kristdemokraterna hade en motion om detta vid gårdagskvällens kommunfullmäktige i Katrineholm. Jag och Centerpartiet yrkade bifall till motionen med följande inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

”Kan själv” är ett vanligt svar från små barn. Det ingår i utvecklingen och är ett sätt att växa som människa.

”Kan själv” är viktigt under hela livet. ”Kan själv” på ålderns höst betyder att jag själv ska kunna avgöra och besluta om hur jag vill ha det.

Centerpartiet anser att det ska vara möjligt för personer som är äldre än 85 år att genom en äldreboendegaranti själva bestämma när det är dags att flytta till ett trygghetsboende eller till ett boende för vård och omsorg. Att detta skulle införas generellt över hela landet var ett av våra vallöften.

Det betyder inte att alla ska flytta till ett äldreboende i någon form när de fyller 85. Det betyder att möjligheten att själv kunna välja ska finnas.

Det är det som Kristdemokraterna för fram i den här motionen och det är därför som Centerpartiet yrkar bifall till den.
85-åringar, och äldre, ska kunna ha möjligheten att välja själv. ”Kan själv” gäller inte bara för barn.

Bifall till motionen."

Beslutet blev att motionen ansågs besvarad, alltså att allt fungerar väl som det gör idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar