lördag 16 september 2017

En öppen kyrka stänger ingen ute

Ett inlägg i Katrineholms-Kuriren så här i sista minuten inför morgondagens kyrkoval-

"Det finns krafter som vill stänga kyrkportarna, så att kyrkorna bara inrymmer de rättrogna, de som har rätt bakgrund och förankring. För oss i Centerpartiet har alla människor lika rätt och värde. Det finns inte plats för främlingsfientlighet eller rasism i en kyrka som i grunden bygger på ett kärleksbudskap. Det borde därför heller inte finnas plats för sådana företrädare. Vår uppgift är därför att ta debatten och stå upp för demokratiska värderingar, så att alla människor som tror eller vill komma till tro på Gud kan känna sig välkomna till kyrkan.

Det finns också de som ifrågasätter vårt engagemang för Svenska kyrkan. Vad har företrädare som är medlemmar i Svenska kyrkan och i Centerpartiet i kyrkovalet att göra? Centerpartiet är en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet i samtliga nivåer. Vi som kandiderar bär vidare en lång tradition av engagerat arbete för kyrkan. Det är allt från att ta strid för att kvinnor ska få vara präster, där Centerkvinnan Märta Leijon gjorde en avgörande insats i utredningen, till att servera kaffe och dela ut psalmböcker. Vi bidrar med vår syn på människan och med våra kunskaper om demokrati och om hur samhället fungerar. Svenska kyrkan får på så vis lite mer än bara en förtroendevald och du som röstar vet vilka grundläggande värderingar som vi bär. Det handlar om alla människors lika värde, om närhet till besluten som rör dig och om ett ansvar för miljön och kommande generationer. Vi gömmer oss inte bakom olika beteckningar, utan vi står uppriktigt för vilka vi är.

I Katrineholmsbygdens församling kommer vi att arbeta för att gudstjänsterna ska beröra, ge fördjupning och livsmod samt präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Människor ska få förutsättningar att växa i sin tro. Vi vill också att barn och ungas idéer ska få ta mer plats i församlingens verksamhet. Det ideella engagemanget ska värnas och vi vill se vängrupper kring varje kyrka.
Svenska kyrkan har format stora delar av det svenska samhället och vi har ett ansvar att ge alla människor en röst. Katrineholmsbygdens församling ska ställa upp för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Gåvorna ser vi som en viktig verksamhet.

Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald, där människor känner sig välkomna och blir väl bemötta.

Vi är beredda att arbeta vidare med detta. En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i valet 17 september är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för kyrkans framtid.

Inger Fredriksson
kandidat för Centerpartiet i Katrineholmsbygdens församling"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar