lördag 2 september 2017

Fel gynna egen förvaltning

I onsdags var det kommunstyrelsesammanträde med sedvanlig lång lista med ärenden. Bland de frågor som skulle avgöras fanns ett ärende som handlade om att kommunstyrelsen skulle skjuta till extra pengar till samhällsbyggnadsförvaltningen för att täcka kostnader för etableringen av Amazon Web Services.

Det var fel tyckte jag och ledamöterna från Liberalerna och Vänsterpartiet. Vi hade inget emot etableringen i sig, men vi värnar likabehandlingsprincipen.

Så här skriver vi i reservationen:

"Om motsvarande oförutsedda kostnader hade drabbat en annan förvaltning, exempelvis för att det snöat kraftigt eller för att nya placeringar medfört ökade kostnader, så hade beskedet blivit från kommunstyrelsens politiska ledning att detta måste klaras av inom den tilldelade budgetramen. Det är också det som gäller för varje förvaltning att den ska hålla sig inom givna budgetramar.

Vi anser därför att kommunstyrelsen inte kan göra undantag från denna vedertagna princip enkom för att det är en förvaltning inom det egna ansvarsområdet, utan att dessa kostnader måste tas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är orimligt att olika förvaltningar behandlas olika av kommunstyrelsen.

Vi yrkade därför avslag till förslaget. Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar