lördag 2 september 2017

En öppen folkkyrka stänger ingen ute

Det är snart kyrkoval, om ingen har noterat det. I veckan kom röstkorten, liksom Sörmlandsbygden, där jag hade följande debattartikel införd:

"Det finns krafter som vill stänga kyrkportarna, så att kyrkorna bara inrymmer de rättrogna, de som har rätt bakgrund och förankring. För oss i Centerpartiet har alla människor lika rätt och värde. Det finns inte plats för främlingsfientlighet eller rasism i en kyrka som i grunden bygger på ett kärleksbudskap. Det borde därför heller inte finnas plats för sådana företrädare. Vår uppgift är därför att ta debatten och stå upp för demokratiska värderingar, så att alla människor som tror eller vill komma till tro på Gud kan känna sig välkomna till kyrkan.

Det finns också de som ifrågasätter vårt engagemang för Svenska kyrkan. Vad har företrädare som är medlemmar i Svenska kyrkan och i Centerpartiet i kyrkovalet att göra? Centerpartiet är en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet i samtliga nivåer. Vi som kandiderar bär vidare en lång tradition av engagerat arbete för kyrkan. Det är allt från att ta strid för att kvinnor ska få vara präster, där Centerkvinnan Märta Leijon gjorde en avgörande insats i utredningen, till att servera kaffe och dela ut psalmböcker. Vi bidrar med vår syn på människan och med våra kunskaper om demokrati och om hur samhället fungerar. Svenska kyrkan får på så vis lite mer än bara en förtroendevald och du som röstar vet vilka grundläggande värderingar som vi bär. Det handlar om alla människors lika värde, om närhet till besluten som rör dig och om ett ansvar för miljön och kommande generationer. Vi gömmer oss inte bakom olika beteckningar, utan vi står uppriktigt för vilka vi är.

För oss i Centerpartiet är det viktigt med en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet och med lokala församlingar som grund. Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald, där människor känner sig välkomna och blir väl bemötta.

Vi är beredda att arbeta vidare med detta. En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i valet 17 september är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för kyrkans framtid."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar