måndag 23 oktober 2017

Talar först, bloggar sedan

Eftersom Göran Dahlström (S) så gärna vill läsa min blogg, så kommer här mitt inlägg i debatten från kvällens kommunfullmäktige angående delårsrapporten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Ännu en vecka fylld med ekonomi, när vi ikväll tittar på delårsresultatet för kommunen och på onsdag lägger fram våra budgetar i kommunstyrelsen. Det hänger naturligtvis ihop.

I delårsrapporten ser vi att vård- och omsorgsnämnden kommer att gå med ett rejält underskott. En del beror på hemtjänsten. Ersättningsmodellen stämmer inte med efterfrågan, det har behövts fler timmar och det har dessutom varit fler äldre som har valt annan utförare av hemtjänst än vad kommunen räknade med. Därför har den egna verksamheten varit lite för stor. Förklaringarna till större delen av underskottet är många och behöver åtgärdas.

Jag säger som jag har sagt tidigare – om kommunfullmäktige hade sagt ja till den motion som Centerpartiet lade fram om reserver för förändringar i hemtjänsten, då hade inte det här varit något stort problem. Då hade kommunen haft beredskap för att möta förändringar som inte går att förutsäga – äldre som ramlar, hamnar på sjukhus och som sedan behöver hemtjänst eller ännu mer hemtjänst än vad de hade tidigare. Det här går inte att räkna fram enbart utifrån Katrineholmarnas ålder. Det går inte att veta när eller om det händer, det går bara att veta att. Därför behövs det reserver.

Centerpartiet tog i vårt planeringsdirektiv i våras höjd för att äldreomsorgen behöver mer resurser och mer reserver och det kommer vi att återkomma till senare här i veckan. Och vi ser också från Centerpartiets sida att majoriteten har dragit samma slutsatser. Det är vällovligt.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög, vilket också ger ökade kostnader för kommunen. Det är också viktigt att få fler i arbete.

Det finns mycket att säga om det som står i delårsrapporten, men man kan också titta efter det som inte kommit med. Det är väldigt lite som skrivs om vad som händer utanför stadskärnan. Jag hittar en skrivning om badplatsen i Klubbetorp i Björkvik, om Sjöreningsprojektet i Öljaren och fiberbaserat bredband, men därutöver får jag verkligen anstränga mig om jag ska hitta något mer. Det är viktigt att använda hela kommunen och se alla resurser.

Slutligen. Våra kommunrevisorer brukar inte vara så värst kritiska till redovisningen. I år är de det och jag hoppas att vi får svar på varför det har blivit fel i redovisningen och hur det kommer att rättas till.

Med detta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag."

Du som följer min blogg vet att jag inte lägger in några inlägg i förväg om vad jag tänker säga i kommunfullmäktige, utan det är kommunfullmäktiges ledamöter som ska få höra det först.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar