måndag 6 november 2017

#metoo talar för säkrare skoldusch

I #metoo-kampanjens spår finns det alla anledning för skolan att stärka den personliga integriteten. En del av detta är omklädningsrummen och duschutrymmena i skolan. För snart ett år sedan skrev jag en motion om detta utifrån ett radioinslag som pekade på att många elever avstod från att duscha efter idrotten, eftersom de inte kände sig trygga.

Vid kommunstyrelsens oktobersammanträde var motionen uppe för beslut. Majoriteten menade att motionen var besvarad, vilket jag inte tyckte var rätt beslut, utan jag yrkade bifall. Jag fick sedan reservera mig mot kommunstyrelsens beslut.

Här följer reservationen i sin helhet:

"Motionen tar upp ett ämne – personlig integritet - som inte blivit mindre uppmärksammat genom kampanjen #metoo. Avsikten med motionen är att skapa trygga miljöer, så att barn och unga inte väljer att avstå från att duscha efter idrottslektionerna för att de känner rädsla eller olust för att bli fotograferade, filmade eller på annat sätt kränkta.

I motionen föreslås att nya skolor förses med duschutrymmen som stärker elevernas integritet och att detta tas hänsyn till vid ombyggnader. Dessutom ska andra lösningar, exempelvis duschdraperier prövas.

Svaret från bildningsnämnden visar inte med tydlighet hur skolduschfrågan tas upp vid planering av nya skolor och ombyggnader. Det anses bara vara en aspekt bland andra. Likaså kan inte ett försök med duschdraperier användas som argument för att metoden inte skulle fungera. Det tyder snarare på att tryggheten i den här miljön behöver ökas.

Vi yrkade därför bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar