torsdag 20 juli 2017

Överskottsinformation vid direktåtkomst

Den stora "snackisen" som det heter med modernt, slarvigt språkbruk, är hur Transportstyrelsen kunde komma på att det var bra att lägga ut sin dataverksamhet utomlands. Det snackas också om verkets generaldirektör, om dess styrelseordförande, men framförallt om ansvarig minister och om hela regeringens ansvar för att informationen har förts ut ur landet.

För några år sedan var jag med i referensgruppen till Informationshanteringsutredningen. Det var inte mindre krångligt än vad namnet antyder. Det handlade om hur den information som en myndighet så att säga får på köpet ska hanteras. Det är det som rubriceras som Överskottsinformation vid direktåtkomst. Det "problem" som skulle lösas var dock inte vem som ska sköta datasystemen eller hur de ska skötas, utan om vår svenska offentlighetsprincip. Blir en uppgift eller en handling offentlig när den kommer till en annan myndighet som kan ha tillgång till varandras register, alltså få ta del av sådant som de egentligen inte direkt behöver för sin verksamhet?

Det var en helt annan dimension som utreddes. Ändå kan jag tycka att det är just det här som det hela handlar om, överskottsinformation vid direktåtkomst. Vad har "utländsk makt" kunnat göra med Transportstyrelsens data och hur har den som haft skyddad identitet drabbats?

Det är klart att det finns ansvariga i detta. Jag gissar att regeringens registrator har en del att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar