tisdag 13 januari 2015

Sjöarna mår bättre

En liten notis i lokaltidningen gjorde mig särskilt glad i dag. Där stod att de sjöar i Sörmland som kalkats mår bättre. I de undersökta sjöarna har man nämligen hittat smådjur som är särskilt känsliga för försurning. I någon sjö hade man också hittat tecken på att föroreningarna hade minskat.

Så miljön blir bättre, även om det går allt för långsamt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar