torsdag 8 januari 2015

Mer medel till våra äldre

27 december publicerade Katrineholms-Kuriren följande debattartikel:

"Till och från går det att på insändarplats och nyhetssidorna läsa i Katrineholms-Kuriren om äldre som inte får den hjälp som de behöver. Resurserna räcker inte till och vård- och omsorgsförvaltningen tvingas av kommunledningen att snåla ytterligare på bemanning och annat för att hålla sin budget för 2014.

När jag kom med i kommunpolitiken i Katrineholm som förtroendevald talades det om bemanningen 0.8, det vill säga det skulle finnas personal motsvarande en 80-procentig tjänst per boende på särskilt boende. I dagens äldreomsorg närmar sig bemanningen 0.5.

Det här är inte värdigt i ett modernt samhälle. Mer medel behövs till våra äldre.

I Centerpartiets budget för 2015 satsade vi tio miljoner mer än majoriteten på vård- och omsorgsnämnden. Det kan tyckas som en droppe i havet, men ändå är det dropparna som gör havet och beloppet skulle räcka till att åtminstone behålla de resurser som finns i dag, utan att göra dumsnåla neddragningar. Vi hade också med mer pengar till löneökningar.

Vård- och omsorgsnämnden har under flera år hållit sig inom sin budgetram. Det har gjorts genom att se över alla kostnader. När Katrineholms kommun införde LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, inom hemtjänsten, så fick det utöver valfriheten som följd att kommunens kostnader blev mer synliga.Trots det, så är det inte alldeles enkelt att beräkna äldreomsorgens kostnader. Det går att räkna antalet åldringar i olika åldersgrupper och säkerligen också att statistiskt sett få fram livslängden och hälsotillståndet. Men exakt kan det aldrig bli. Ingen kan veta när ohälsan slår till, när någon ramlar, bryter sig, får en stroke eller blir så rörelsehindrad att det krävs dubbel bemanning för att klara den vardagliga vården.

I skolans värld avsätts en pott för volymökningar – fler barn, elever och ungdomar som kommer till kommunen under året. Det är nya unga som ingen kunnat beräkna att de ska komma till oss och behöva plats i förskolor och skolor.

Det här är ett bra system för att möta volymökningar under året. Jag och Anita Karlsson från Centerpartiet har därför lämnat in en motion om att ett liknande system behöver införas inom äldreomsorgen. Det skulle innebära att det finns extra medel att söka för förändringar som inte kunnat förutses exempelvis ett ökat antal personer som behöver bistånd eller ökade insatser.

Extrapotten skulle tillsammans med en ökad budgetram ge mer medel till äldreomsorgen i Katrineholms kommun för att kunna ge fler en bättre vård och omsorg.

Inger Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar