måndag 19 januari 2015

Kommunplan och giftfri vardag

Ikväll är det dags för årets första kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. På dagordningen står bland annat att anta en kommunplan för den kommande mandatperioden och att besluta om Centerpartiets motion om giftfri vardag.

När det gäller motionen, så borde den bifallas och de ska jag argumentera för ikväll. Vad vi föreslår i motionen är något som nästintill borde vara gjort redan nämligen att det görs en inventering av förskolelokalerna och utifrån vad den säger, så måste följden bli att det som inte är bra åtgärdas. Svårare än så borde det inte vara. Ändå är kommunstyrelsens beslut att motionen ska avslås.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar