torsdag 22 januari 2015

Barnen får vänta på giftfri miljö

Den här rubriken var tydligen för "giftig", så Katrineholms-Kuriren valde att välja den mer neutrala "Det är respektlöst" som rubrik på mitt debattinlägg, som publiceras i dagens tidning angående måndagskvällens debatt och beslut i kommunfullmäktige.

Här följer texten i sin helhet:

"I december förvånades jag över att Lilli Marton från Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm med samma innehåll som den motion om giftfri vardag för våra barn som Centerpartiet lämnat in i februari samma år och som skulle tas upp för beslut i kommunstyrelsen två dagar senare.

I motionen krävde vi att kommunen skulle inventera kommunens lokaler med början i förskolan, eftersom det är små barn som påverkas mest av kemikalier, och att resultaten skulle följas av en sanering. Att man åtgärdar det som man hittar är logiskt.

Centerpartiets uppfattning delades av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och även Bildningsnämnden tyckte att det var bra, men framhöll att nämnden inte hade några pengar till detta. Majoriteten i kommunstyrelsen var dock lomhörd och valde att avslå motionen.

När nu motionen om en giftfri vardag för våra barn nått fram till kommunfullmäktige i måndags hade frågan svängt på nytt. Nu motiverade Göran Dahlström (S) avslagsyrkandet med att Martons motion var bättre! Vi diskuterade alltså plötsligt en motion som varken var beredd eller ens uppe för beslut i kommunfullmäktige! Och, som till sitt innehåll, ställde samma krav på inventering och sanering!

Men den stora skillnaden är att det beslut som skulle kunna fattas nu i januari, så att en inventering kan påbörjas under året, kommer att fattas optimistiskt sett ett halvår senare och med ytterligare fördröjning av inventering och åtgärder. Miljöpartiet, som delade Centerpartiets uppfattning vid kommunstyrelsens beslut i december, gick alltså emot ett förslag som skulle skynda på arbetet med det som de ville ha gjort.

Det är otroligt svårt att förstå logiken i detta. Att frågan kommer, som vi brukar säga, ”från fel håll”, kan vi i Centerpartiet förstå. Det brukar vara den främsta anledningen till avslag av oppositionens förslag. Men att motivera ett avslag med att man kommer att tillstyrka en annan motion tar lokalpolitiken till nya, oanade höjder.

Det är inte seriöst. Det är respektlöst mot demokratiskt arbetande förtroendevalda som lägger förslag för att nå ett bättre samhälle, i det här fallet förslag för att nå en giftfri vardag för våra barn.

Inger Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet i Katrineholms kommun"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar