onsdag 21 januari 2015

Nej till giftfri vardag

De styrande i Katrineholm, Socialdemokraterna och Moderaterna, sa redan i december nej till min och Centerpartiets motion om att nå målet om en giftfri vardag för våra barn genom att börja inventera förskolans lokaler och som en följd av inventeringen göra det som behövs för att ta bort kemikaliefällorna. I måndags fortsatte debatten, när motionen var uppe för beslut i fullmäktige.

Så här argumenterade jag för att det logiska beslutet skulle vara att säga JA till motionen:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en viktig motion från Centerpartiet. Den handlar om att ta steg på vägen till en giftfri vardag och om att börja bland de minsta barnens vardagsmiljö för att sedan gå vidare.

Att börja bland de minsta barnen är självklart, därför att det är de som har närkontakt med material som kan vara skadliga genom att de kryper på golv och använder munnen för att bekanta sig med intressanta saker – leksaker eller annat.

Som vi skriver i motionen, så är det många kommuner som redan idag har påbörjat saneringsarbetet och tagit bort skadliga material för att ersätta dem med mer naturliga.

För att få veta hur mycket skadliga material som det finns i kommunens förskolor, så föreslår vi att kommunen genomför en inventering. Självklart måste en inventering också följas av en miljösanering för att nå målet om en giftfri vardag. Det är vad vi i Centerpartiet vill uppnå med motionen.

Det borde vara självklart att motionen ska bifallas eller åtminstone vara besvarad. Men majoritetens Socialdemokrater och Moderater avslår motionen med synnerligen luddiga skäl.

För Bildningsnämnden är positiv till både en inventering och en sanering, men konstaterar att det ligger utanför nämndens ansvarsområde.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen, med bland annat motiveringen att det som föreslås i motionen finns med i Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för att nå miljömålen i Sörmland. Förslaget fanns för övrigt med i handlingarna när kommunstyrelsen fattade beslut om motionen, så alla hade möjlighet att ta till sig vad Länsstyrelsen anser behöver göras inom området ”hälsosam förskola”.

Där står till och med att… ”I skrivandets stund är Nyköpings kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun deltagande i åtgärden. Som medverkande aktör åtar man sig att genomföra den eller de eventuella utbildningar som planeras inom ramen för åtgärden, att sprida information samt att påbörja inventerings- och åtgärdsarbetet i förskolorna.”

I stort sett har alltså kommunen redan lovat att göra det som föreslås i motionen. Men ändå föreslår majoriteten att motionen ska avslås. Det är ologiskt.

Det logiska är att bifalla motionen och sätta igång ett arbete med en inventering.

Alltså, bifall till motionen!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar