tisdag 20 januari 2015

Närodlad och närlagad mat

Ett viktigt avsnitt i Centerpartiets kommunplan för Katrineholm handlar om mat och miljö. Här följer vad jag sa om det från talarstolen i kommunfullmäktige i Katrineholm:

"Jag vill återkomma till mat och miljö, som är ett mycket viktigt område i vår kommunplan. Här handlar det på nytt om närodlat och om att skapa långsiktiga villkor så att lokala producenter kan bidra till att vi kan lägga närodlat på tallrikarna.

Vårt mål är att mer mat ska kunna lagas så nära den som ska äta den som möjligt. Vi vet att det blir godare på det viset och att maten därmed kommer till sin rätt bättre. Både barn och unga behöver bra ”offentlig” mat. Här har Centerpartiet särskilt riktat in oss på att tiden mellan målen – för de äldre kallas det nattfasta – ska kortas. Men vi vet att det kan gå ganska lång tid även i skolan mellan målen. Katrineholm måste närma sig Socialstyrelsens mål för nattfastan snabbare än vad Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår. Ambitionen kan inte vara att lägga ribban på golvet när man ska hoppa höjdhopp.

Vår syn på giftfri vardag återkommer vi till i motionen senare här i kväll. Vi vill också starta planeringen för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid.

Centerpartiet vill att Katrineholms ska växa, men det måste ske på ett hållbart sätt, där vi inte förbrukar åkermarken eller kulturlandskapet.

Katrineholm har mycket att bygga vidare på, om vi tar vara på hela Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar