tisdag 20 januari 2015

Kommunplan - så mycket bättre...

Moderaternas Christer Sundqvist konstaterade i debatten om kommunplanen att Centerpartiet använt fler bättre i kommunplanen än vad majoriteten gjort.

Därför måste Centerpartiets plan vara så mycket bättre, är min slutsats...

Så här fortsatte jag mitt anförande från talarstolen:

"Centerpartiet anser att det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan och små barngrupper, så att alla barn kan bli sedda.

Skolan har ansvar för att alla får det stöd som de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för Katrineholms skolor. Fler elever ska få möjligheter att lämna skolan med godkända betyg. Det kan ske genom tidiga insatser och genom kompetensutveckling. Det är också viktigt att säga att skolan är hela samhällets ansvar. Ingen kan stå vid sidan om när det handlar om att ge varje generation en bra start i livet/den bästa starten i livet.

Det handlar om kvalitet. För oss i Centerpartiet är höga krav på kvalitet – skolresultat, service, omvårdnad – viktigare än vem som utför arbetet. Vi gillar valfrihet och olikheter – just därför att människor är olika och ska kunna göra egna val utifrån egna önskemål.

För att nå kvalitet inom vården och omsorgen krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. Här finns mycket mer att göra.

Men vi måste också satsa på gemenskap och vi vill bygga in gemenskap i samhällsplaneringen. Vårt förslag om ”Bertil-bo”, ett multihus med flera funktioner för katrineholmare i olika generationer, är ett exempel.

Att Centerpartiet ser hela Katrineholm kan knappast vara någon överraskning, men det är en sanning som tål att upprepas. En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför centrum – och vi ser gärna att de blir fler. Vi anser att det är rimligt att resurserna följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. En viktig investering är bredbandsutbyggnaden. Och i uppföljningen av majoritetens kommunplan framgår det att möjligheterna till fiberuppkoppling på landsbygden idag endast omfattar 1 procent. Det är inte acceptabelt. Men nu ser det ut som om konkurrensen ger nya uppkopplingsmöjligheter. Kommunens roll i detta är att se till att alla kommuninvånare kan få bättre uppkoppling än idag och till rimliga kostnader.

Landsbygden är också beroende av annan samhällsservice och vi har också i kommunplanen med vårt mål att införa servicepunkter i kommunen och att säkra landsbygdsskolorna."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar