torsdag 15 januari 2015

Går inte att mjölka bönderna mer

Läget är akut. Det låter som om det har sagts tidigare om de svenska mjölkböndernas situation. Men nu har läget försämrats ytterligare genom fortsatta prissänkningar till producenten.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht uttalar sig i radions P1 Morgon inför dagens överläggningar om mjölkböndernas situation. Det har hörts förut och enbart prat ger inte resultat. Det går inte att mjölka bönderna mer på pengar - de måste få ersättning för sitt arbete och för sina produkter.

Buchts föregångare som landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) har planen klar för vad som behöver göras, enligt följande pressmeddelande:

1. Ställ krav på EU

Alliansregeringen beslutade om ett rekordstort landsbygdsprogram, som innehöll bland annat ersättningar för djurens välfärd, miljöersättningar och kompensationsbidrag. Men de pengarna kan i nuläget inte användas.

- Sven-Erik Bucht måste ta kontakt med ansvarig EU-kommissionär Phil Hogan och trycka på för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska användas till det de var tänkta till, säger Eskil Erlandsson.

2. Samla branschen

Under 2014 samlade Eskil Erlandsson bland annat grisbranschen till breda möten för att gemensamt ta fram en handlingsplan. Dessa samtal upprepades och har inneburit att man tillsammans har kunnat börja vända en nedåtgående trend.

- Regeringen borde ta samma initiativ med mjölkbranschen. Det är bra att man nu samlas i riksdagen, men Sven-Erik Bucht måste också agera och ta initiativ till samling och samtal. Centerpartiet har erfarenhet från detta i regeringsställning och bidrar gärna, säger Eskil Erlandsson.

3. Satsa på exporten

En viktig del av satsningen Matlandet Sverige var exportåtgärder. Alliansregeringen satsade årligen cirka 19 miljarder kronor på exportfrämjande insatser. Dessutom skickades en tjänsteman till Peking för att underlätta för svenska livsmedelsföretag att nå nya marknader.

- Det är viktigt att det exportarbetet fortsätter, inte minst med tanke på Rysslands agerande. Även här måste Bucht bryta sin passiva hållning och ta egna initiativ, säger Erlandsson.

Därutöver borde det vara möjligt för konsumenterna att direkt i butiken kunna påverka de svenska mjölkböndernas ekonomi. Men det kräver förstås insatser från mjölkföretag som Arla och satsningar från butikerna som säljer mjölken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar