fredag 14 november 2014

Skarpa insatser behövs mot MRSA

Skillnaden mellan danskt, tyskt och svenskt fläskkött uppmärksammades igår av Dagens Nyheter. Tidningen har ambitiöst skickat olika delar av fläskkött inköpt från olika affärer och producerat i Danmark, Tyskland och Sverige till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Den multiresistenta bakterien MRSA hittades i fyra av 20 förpackningar av det danska fläskköttet och i en av tjugo av de tyska. I de svenska förpackningarna hittades inga spår av MRSA.

Det här är naturligtvis allvarligt. Konsumenten ska inte behöva köpa grisen i säcken och chansa, utan det som finns i affärernas diskar ska hålla måttet.

Det är viktigt att spridningen av den resistenta bakterien kan stoppas. Norge har satsat på att hålla bakterien utanför gränserna. Det bör också Sverige göra, liksom att Sverige måste fortsätta att driva linjen i EU att minska medlemsländernas användning av antibiotika såväl inom djurhållningen som inom sjukvården.

Vi måste även fortsättningsvis ha medel att ta till när sjukdomar slår till. Det är ett stort ansvar.

Centerpartiet gjorde grisfrågan till en stor fråga i EU-valet i våras. Frågan är fortfarande het och måste drivas med kraft, vilket också görs.

Därutöver kan vi alla som konsumenter styra utvecklingen genom de val vi gör i butiken eller restaurangen som medvetna konsumenter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar