torsdag 20 november 2014

Hur gör sig barn hörda?

I dag är det 25 år sedan FNs konvention om barns rättigheter lades fram. Det uppmärksammas på olika sätt. Barnkonventionen innehåller bland annat barns rätt att bli hörda.

Det är en fråga som många organisationer brottas med. För att skriva detta räcker naturligtvis inte. Orden måste omsättas. Hur kan barns synpunkter komma med i besluten? Ska alla barn höras för att det ska vara på riktigt? Räcker det att någon tjänsteman eller politiker skriver in i besluten vad de tror att barnen tycker eller hur de tror att barnen kommer att påverkas.

Jag tror att det alltid handlar om att lyssna till barnen och inte ha några förutfattade meningar om vad de kommer att säga. Utifrån vad de säger får sedan den som ska fatta beslut se vad som kan vara möjligt att göra för att få det så bra som möjligt även ur ett barns perspektiv.

Väldigt lätt att säga och skriva, men inte alltid så lätt att följa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar