torsdag 13 november 2014

En budget för jobb och miljö

I måndags skrev jag följande text som i dag är införd i tidningen Sörmlandsbygden:

Alliansens statsbudget innebär kraftiga satsningar på jobb och miljö. Det är jag särskilt glad över som Centerpartist. Vi har i förhandlingarna om budgeten drivit samma frågor som vi gick till val på.
Det handlar om jobb och företagande, om miljö, mat och landsbygdens villkor.

I den budget som Centerpartiet och Alliansen presenterat syns nu resultaten.

• När det gäller ungas jobb, så föreslås sänkta arbetsgivar- och egenavgifter med ytterligare 10 % och en lärlingssatsning. Företagen får rejält sänkta sjuklönekostnader med mest för de små företagen och med en fortsatt förenkling av reglerna för företagarna.
• På miljösidan finns ett kraftfullt miljöbilspaket, en satsning på laddstolpar samt skattebefrielse på förnybara bränslen.
• I budgeten inryms ett nationellt matlyft för förskolor och äldreomsorg samt en livsmedelsstrategi för att öka den svenska produktionen.
• Även när det gäller landsbygden inryms kraftiga förstärkningar av landsbygdsprogrammet för att förbättra servicen samt fördubblat stöd till bredbandsutbyggnad.
Centerpartiet driver samma politik före som efter ett val. Vi ser att det viktigaste för Sveriges utveckling är jobben och miljön.

Inger Fredriksson (C)
Katrineholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar