tisdag 18 november 2014

Närodlat... del II

Budgetanförandet del II

"Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till och demokratin måste stärkas. Centerpartiet kommer att återkomma med förslaget om att medborgarförslag ska införas.

För oss är det viktigt att se HELA Katrineholm, såväl stad som landsbygden. En tredjedel av kommuninvånarna bor utanför stadskärnan och det är rimligt, tycker vi i C, att resurserna följer befolkningen. På sikt vill vi att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden.

Centerpartiet har motionerat om att införa ett system med servicepunkter. Det är ett sätt att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden. Landsbygdsskolorna är viktiga resurser, inte bara för bygden utan för hela kommunen. Om vi kan använda skolorna bättre kan det ge såväl mindre grupper som mer utrymme utan kostsamma och omfattande ombyggnader.

Centerpartiet ser dessutom behovet av ungdomsverksamhet utanför stadens centrum. Många föreningar gör storartade insatser över hela kommunen, men det är inte alltid föreningarna räcker till för att täcka behoven. Vi mötte i valrörelsen ungdomar som ville att ungdomsgården i Valla skulle kunna ha längre öppettider och vi har därför tagit med en omfördelning av de ekonomiska resurserna så att det ska vara möjligt.

Vi vill också göra en ren satsning på badplatser på landsbygden, eftersom vi vet att simkunnigheten behöver övas också utanför en simhall."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar