måndag 10 november 2014

Pengar till arvoden ligger alltid överst

En stark föregångskvinna, tillika Centerkvinna, Maj-Britt Johansson myntade en gång detta uttryck: "Pengar till sprit ligger alltid överst".

Maj-Britt Johansson, Maj-Britt i Gummersta, var nykterhetsvän, så citatet måste tolkas i sitt sammanhang. Det ska utläsas som att det alltid finns pengar till sådant som anses oundgängligt, vilket för en missbrukare är just pengar till missbruket.

Nu har jag gjort om uttrycket, inspirerad av Kjell Clasborns debattartikel i Katrineholms-Kuriren.

Kjell Clasborn är sedan många år tillbaka ordförande för FUB i Katrineholm med omnejd. Han beskriver i en vass debattartikel hur vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) utlovat en höjning av habiliteringsersättningen från sex till tio kronor och att Göran Dahlström inte vill höja den så mycket, då ersättningen skulle kunna bli beskattad.

Clasborn har tagit reda på hur det ligger till med den saken och det torde dröja upp till en ersättning om 30 kronor per timme innan beloppet blev skattepliktigt. Den här förändringen har för övrigt Alliansregeringen bidragit till, för att göra det möjligt att kombinera sjukersättning med arbetsinkomster.

Clasborn anser att det är utmanande att Dahlström föreslår att de egna arvodena ökar samtidigt som habiliteringsersättningen - flitpengen - höjs ytterst blygsamt.

Jag håller helt med. Centerpartiet ser inte någon anledning till att öka politikernas arvoden i den här takten. Det ter sig ytterst utmanande, när behoven är så stora på olika håll i kommunen. I Centerpartiets kommunbudget finns det inte något utrymme för ett arvodesskutt. Vi har i stället lagt pengarna på vård- och omsorgsnämnden. Ökningen borde räcka till en höjning av habiliteringsersättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar