fredag 21 november 2014

Frågar om beredskap för ombyggnaden av Kullbergska

Landstinget Sörmland kommer att investera rejält i Kullbergska sjukhuset. Det är jättebra. Ombyggnaden är så omfattande att den kommer att påverka Katrineholms kommun. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) ställer jag frågan om hur kommunens beredskap ser ut för detta. Här följer interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om kommunens beredskap
för nya Kullbergska

Landstinget Sörmland har fattat beslut om omfattande ombyggnader och tillbyggnader av länets sjukhus. Det är positivt, eftersom rationella byggnader är en förutsättning för att på lång sikt ge sörmlänningen en god vård. I paketet av omgörning ingår Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Det är stora förändringar som ska göras, bland annat kommer entrén att flyttas och under ombyggnadstiden kommer besökare till sjukhuset att få ta andra vägar än dagens.

I byggnadsplaneringen för Kullbergska finns en referensgrupp från handikappföreningarna. Det är mycket bra, eftersom det kommer att göra att byggnaden förhoppningsvis blir mer funktionsvänlig. Men även de inre ombyggnaderna av Kullbergska kommer att påverka den yttre miljön. I dag styrs trafikströmmarna via Djulögatan mot dagens huvudentré eller via Linnevägen/Floragatan till akutmottagningen/ambulansintaget. Morgondagens entré kommer att vändas mot Fredsgatan, som i dag inte är utformad eller planerad för denna trafik.

För att helheten ska bli bra måste delarna fungera. Enligt min och Centerpartiets uppfattning kommer investeringarna i Kullbergska att ställa krav på följdinvesteringar i Katrineholms kommun för att anslutningarna ska fungera väl. Några investeringar i ombyggnad av gator i anslutning till Kullbergska sjukhuset fanns inte med i den nyligen beslutade investeringsplanen.

Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) följande:

Vilken beredskap finns inom kommunen för de förändrade trafikflödena?

Förs en dialog mellan Landstinget Sörmland och kommunen?

Vilka kostnader kan tänkas uppkomma för att möta de förändrade transportströmmarna?


Katrineholm 20 november 2014Inger Fredriksson, Centerpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar