onsdag 12 november 2014

Positivt använda det som redan finns

Katrineholms-Kuriren presenterar i papperstidningen i dag nyheten att det kommer att bli nya förskoleavdelningar i den byggnad som tidigare har inrymt Ungdomstorget.

Det är positivt att det nu börjar användas lokaler som redan finns i stället för att bygga nytt. Centerpartiet motionerade för några år sedan om att använda lokaler som står tomma dagtid till förskoleverksamhet. Det kunde handla om föreningslokaler som därmed skulle kunna få en upprustning av kök och hygienutrymmen eller om församlingslokaler som inte används fullt ut.

Detta var naturligtvis omöjligt och motionen avslogs.

Men sättet att tänka är naturligtvis helt rätt. Det gäller att se vilka resurser som finns och som går att göra om på ett ganska enkelt sätt.

Ytterligare en variant är att komplettera barnomsorgen med dagbarnvårdare. Omsorgen måste vara så flexibel att den passar föräldrarna och barnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar