tisdag 18 november 2014

Närodlat ... del III

Tredje och sista delen av budgetanförandet.

"Centerpartiet står för en närodlad politik. Även maten tycker vi ska vara närodlad och utan dubbelmoral. Vi lägger till resurser till Service- och tekniknämnden för att det ska bli mer möjligt att göra maten mer närodlad och närlagad. Här behövs mer, men vi tar ett steg i taget.

För människans överlevnad krävs en giftfri vardag och att vi tar oss an klimatutmaningen. Centerpartiet har lagt en motion om att undersöka förskole- och skollokaler och utifrån vad som hittas byta ut olämpligt material. Det är en början. Kommunen behöver också ta fram en plan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid.

I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. Det är ett av skälen till att vi är rädda om Djulö gärde och dess omgivningar. Andra skäl är att området är värdefullt för folkhälsan, såväl den fysiska som psykiska.

En del tycker säkert här i salen att Centerpartiet säger nej till mycket. Men vi säger JA till liv och lust på Stortorget och nej till nya skrytbyggen som tillkommit för att det ska finnas något för kommunalråden att inviga lagom till hundraårsdagen. Ja, nu är det förstås inte herrarna som fyller 100, utan Katrineholm.

Men även det går att fira utan att vältra över kostnaderna på kommande generationer eller på KFABs hyresgäster. Det finns mycket som går att bygga vidare på i Katrineholm om vi tar vara på HELA Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val.
Bifall till Centerpartiets förslag till budget för 2015."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar