söndag 22 november 2015

Haven buffrar klimatet, men hur länge?

Dagens Nyheter har i dagens tidning ett mycket informativt reportage om hur haven möter miljöhotet. Mycket är dessutom outforskat, men att läget är allvarligt, det framgår tydligt. Så det måste bli ett positivt resultat av förhandlingarna i Paris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar