fredag 20 november 2015

"Vi tror på ett klimatavtal"Centerpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson Kristina Yngwe var positiv inför de kommande förhandlingarna i Paris, när hon medverkade vid Centerpartiets och Studieförbundet Vuxenskolans gemensamma informationsmöte om miljö- och klimat.

- Mötet i Köpenhamn gick inte så bra och alla var så otroligt besvikna. Nu är stämningen att det här måste vi fixa. Det finns en positiv bild att få något på plats och jag tror att det sannolikt blir ett avtal, menade Yngwe.

Samma dag som Yngwe kom till Katrineholm hade hon träffat företrädare för Bangladesh. Det är ett land med en befolkning om 160 miljoner personer. 31 miljoner av dessa behöver fly på grund av de översvämningar som klimatförändringarna orsakar. 80 procent av befolkningen är lantbrukare och de kommer att drabbas om än inte lika direkt, så i alla fall genom att skördarna påverkas av skyfall, torka och insektsangrepp.

- Det här är något som vi måste lösa tillsammans.

Världens ledare har träffats varje år sedan 1995 för att diskutera klimatfrågorna. Årets förhandling är den 21:a och det är därför som mötet kallas COP21. Toppmötet i Paris pågår från 30 november till 10 december, om allt är färdigt då.

- Miljöministrarna har haft förmöte, så de vet var länderna står. Nu närmar vi oss slutförhandlingen.

Vad är det som diskuteras? Ja, en del är hur mycket uppvärmning som jorden kan tänkas tåla, alltså hur mycket klimatpåverkande gaser som jorden tål. De flesta länder står bakom att det inte får bli mer än två graders ökning. Öländerna, de som drabbas hårdast av översvämningarna sätter målet till 1,5 grad. Utifrån dessa mål gör länderna sina åtaganden om utsläppsminskningar.

- Vi utvecklingsländer som bidragit mycket till dagens situation måste ta ett stort ansvar för finansieringen, menade Yngwe.

Världens länder har varit överens om att bilda en grön klimatfond för att stödja investeringarna. Målet var att den skulle fyllas med 100 miljarder dollar. Dit är det en bit kvar, i bästa fall finns det 60 miljarder i fonden.

- Vi vill också få till en möjlighet med en global utsläppshandel,

Sverige har tidigare haft ett gott anseende i miljöarbetet och varit en nation som kunnat leta fram kompromisser, inte minst genom att Lena Ek hade både förmåga och goda kontakter i miljökretsar sedan tiden som klimatförhandlare inom EU.

- Arbetet med att vända utvecklingen slutar inte i Paris, utan det börjar då. Vi måste ha hållbara transporter. 30 procent av Sveriges utsläpp kommer från transporter. Vi måste också klimatanpassa kommunerna för att ha beredskap för ökade regnmängder och annat väder.

Mycket måste göras, men Kristina Yngwe menade att Sverige har visat att det går att kombinera god tillväxt med minskade utsläpp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar