torsdag 12 maj 2016

Enklare vägar till vägbidragen

I veckan lämnade jag in en interpellation för att peka på möjligheten att förenkla hanteringen av bidragen till de enskilda vägarna i kommunen. För några månader sedan antog majoriteten i kommunfullmäktige ytterst krångliga riktlinjer för bidragen. Riktlinjerna innebär bland annat att en del av de vägar som i dag får bidrag inte kommer att få det i fortsättningen.

Så här skriver jag i min fråga till Lars Härnström (M):

"Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M)

Enklare vägar till vägbidragen

Regelförenklingar var ett uppdrag som Alliansregeringen arbetade med i syfte att minska krånglet och kostnaderna för staten och för den enskilde. Lars Härnström verkade som moderat i opposition för ”en väg in” i den kommunala administrationen.

Nu är vägen omvänd. De vägföreningar som vill söka bidrag från kommunen för att allmänheten ska få färdas på den enskilda vägen får ta sig igenom krångliga riktlinjer för att förstå om de kan ha rätt till bidrag, de får fylla i en ansökan och sedan ska vägen kontrolleras av kommunens representant utöver den kontroll som Trafikverket utför i vanlig ordning. Centerpartiet vill se en annan ordning. I Nyköping behöver vägföreningarna endast ta del av två A4-papper för att göra en ansökan. Då är det ena bladet själva ansökan med alla uppgifter som krävs.

De regler som gäller i grannkommunen är att bidraget ska gälla underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden. Vägen måste vara minst 200 meter lång, i hela sin längd vara färdväg till en fast bostad, den ska vara framkomlig och öppen för allmän trafik året runt samt att vägen ska hållas i ett, vägtekniskt sett, acceptabelt skick.

Hur det acceptabla skicket är förtydligas med följande mening: ”Plogning, sandning, hyvling/sladdning, grusning och dammbindning ska utföras i den omfattning som krävs för att vägen ska behålla sin hållbarhet och funktion. Samma sak gäller diken, trummor och andra nödvändiga anordningar för vägen.”

Detta är enkelt och tydligt. Den som ansöker försäkrar att ”vägen i hela den angivna längden är färdväg för bebodda, fasta bostäder (året-runt-bostäder) och att vägen uppfyller villkoren för kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden.”

Denna ansökan kan också göras elektroniskt. Den väg Nyköping valt är enkel och tydlig.

Min fråga till Lars Härnström (M) blir därför:

Är du beredd att riva upp beslutet om vägbidragen för att införa Nyköpingsmodellen i Katrineholm?
Katrineholm 10 maj 2016

Inger Fredriksson (C)"

Svar kan jag nog få i juni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar