måndag 23 maj 2016

Garage med laddstolpar

Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdag ska vi bland annat behandla frågan om att bygga ett parkeringsgarage. Det är tveklöst så att det behövs fler parkeringsplatser, inte minst för alla pendlare som tar tåget varje dag.

Det vi ska besluta om konkret är att ta upp frågan i budgetberedningen i höst. Det som vi i Centerpartiet tycker är viktigt att skicka med i beslutet är att det måste bli ett garage som är försett med laddstolpar, så att det kan hänga med i den utveckling som pågår för att få en fossiloberoende fordonsflotta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar