onsdag 18 maj 2016

Skolvägen ska bli säkrare

När lokalreportern hade gått hem och ledamöterna börjat se i kors av trötthet, då var det dags att debattera min interpellation om säkrare skolvägar. Att det blev så sent berodde på en konstig debatt om representationsmat, där skolmat och äldres matlådor debatterades in i minste detalj.

Men så här, ungefär, löd mitt anförande:

"Ordförande, ledamöter, åhörare!
Nu får vi tugga om något annat.

Jag skrev den här interpellationen i mars efter att ha blivit kontaktad av föräldrar med barn på Sandbäcksskolan och vid de förskolor som finns i området. Jag har varit på plats och tittat på trafikmiljön, som försiktigt uttryckt är rörig.

Jag hade också fått höra att föräldrar tagit upp detta på olika möten med kommunen och med tjänstemän och inte upplevt att deras oro över trafiksäkerheten tagits på allvar. Det är oerhört viktigt tycker vi i Centerpartiet att människors synpunkter tas på allvar, det är inte alltid säkert att alla synpunkter och förslag går att förverkliga, men de förtjänar att få ett bra bemötande.

Mot bakgrund av det jag hört och sett ställde jag frågorna till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg. Jag valde medvetet att inte ställa den till Anneli Hedberg, som ordförande för Service- och Tekniknämnden, eftersom jag ville ha fram ”skolans” syn på trafikmiljön och vad som görs när och inför att nya förskolor och skolor planeras.

Därför ställde jag följande frågor:

Vad gör kommunen för att se till att trafikmiljön vid kommunens förskolor och skolor ska bli så säker som möjligt?

Vilken hänsyn tas till trafikmiljön i planeringen och placeringen av nya förskolor?

Jag har fått ett svar, som jag förstås tackar för.

Det är förstås bra att det finns en arbetsgrupp som jobbar med detta. Däremot verkar det vara en lång väg att gå, eftersom säkerhetsfrågan först ska tas upp internt i förskolan eller skolan och därefter gå via bildningsförvaltningen till arbetsgruppen. Här kan hända mycket på vägen.

Och hur känner en förälder till att det är just så som ett ärende ska väckas?

Om jag hade varit förälder, då hade jag nog ringt kommunens växel och blivit kopplad till…

Jag tycker att det borde finnas en rakare väg mot mål.

Vad händer konkret vid Sandbäcksskolan och förskolorna i området?

Jo, det ska enligt svaret bli ”åtgärder som utförs av en entreprenör som anlitas av KFAB”. Det låter inte särskilt konkret, det hade varit mer upplysande om det talats om parkeringslösningar, hastighetsdämpande åtgärder och sätt att leda trafiken.
Hastighetsdämpande åtgärder utmed Fortunagatan låter lovande, liksom att de finns med i budget.

Bra att skolvägen inventeras, så det är bra om bildningsförvaltningen får i uppdrag att titta på det. Det är säkert så att bästa skolvägen inte alltid avgörs av sakargument. Mer trafikundervisning kan säkert också underlätta.

I svaret tas upp vilken hänsyn som tas i planeringen och placeringen av nya förskolor. Det är utmärkt att den här aspekten tas med, men det är olyckligt om det är otydligt vad som verkligen görs och om det inte framgår hur frågorna är tänkta att lösas. Här kan säkert ske förbättringar.

Sedan är jag förvånad över kommentaren att ökad trafik inte skulle innebära ökad risk för olyckor och ännu mer över fortsättningen ”när så många lämnar vid samma tid så blir mängden i sig hastighetsdämpande och olyckorna blir incidenter”.
Ja, det är klart att när inte trafiken flyter smidigt så blir hastigheten lägre, men den stress som lämnande föräldrar känner och förmedlar till barnen lär inte minska olycksriskerna. Jag talade dessutom om risk för olyckor. Jag vill inte göra någon skillnad på olyckor och incidenter, jag tycker att det viktiga är att trafikmiljön är så säker som möjligt.

Jag förvånas också över skrivningen i svaret ”Tjänstemännen vill påpeka att de synpunkter som förts fram enbart gäller trafikmiljön vid skolan och kommande förskolor, inte vägen till skolan”.

För mig är det inte någon skillnad. Om jag som förälder skulle haft synpunkter på trafikmiljön vid skolan, så är det en del av vägen till skolan.

Men vi ska inte träta om begrepp eller värderingar. Det viktiga med den här interpellationen är att ta upp frågan och få till säkrare trafiklösningar. Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun. Då får vi ägna arbetet åt att hitta lösningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar