söndag 22 maj 2016

Tillgängliga samamnträdesrum

Förra året motionerade jag om att Katrineholms kommun behöver ha åtminstone ett sammanträdesrum som är tillgängligt för personer med funktionsvariationer. Detta för att inte någon person ska vara hindrad att ta ett uppdrag.

Nu har motionen vandrat fram till kommunstyrelsen, efter att ha gjort en vända hos folkhälsoutskottet. Motionen föreslås nu vara besvarad.

Jag är inte nöjd med det. I kommunfullmäktige ska alla anföranden göras från talarstolen. Då kan sannolikt den som är hörselskadad följa sammanträdet via hörapparat i T-läge. Men när i kommunstyrelsen sammanträder i KTS-salen i Vita huset, då finns det inga mikrofoner som ledamöterna och ordföranden använder. Det innebär att det för en hörselskadad är möjligt att följa föredragningar, men inte vad övriga ledamöter frågar om eller yrkar. Det är inte fullt ut tillgängligt, tycker jag, så det finns skäl att yrka bifall till motionen. Ett fullt ut tillgängligt sammanträdesrum är inte att begära för mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar