torsdag 27 oktober 2016

Sjuktalen är orosmoln

Den sista tiden har mycket ägnats åt siffror och bokstäver. Fast inte här, inte på min blogg.

I måndags kväll fick jag anledning att tala om siffror och sjuktal på kommunfullmäktiges sammanträde i Katrineholm. Bakom varje siffra finns en människa som inte mår bra. Detta gör att när sjuktalen ökar så växer orosmolnen, vilket Katrineholms-Kuriren noterade att jag framhöll i debatten.

Vad jag sa var ungefär följande:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det blir mycket ekonomi den här veckan. I kväll pratar vi om delårsrapporten för kommunen, om de åtta månader av året som nu har rapporterats av och som vi ska lägga till handlingarna. På onsdag ska kommunstyrelsen besluta om den budget som ska styra Katrineholms kommun de kommande åren och som vi i vår tur ska anta här i kommunfullmäktige om knappt en månad.

Det hänger ihop och ändå inte. För det som vi läser här är en avstämning av hur det har gått och vad som möjligtvis kan rättas till inför 2017.

Om man bara tittar på ”pengarna” så håller sig nämnderna inom de givna ramarna i stort och ”finansen” levererar som den ska.

Det stora orosmolnet är sjukfrånvaron och det molnet har blivit större och mörkare. Sjukfrånvaron har ökat med en procentenhet för kvinnorna. Förklaringen är en ökad andel långtidssjukskrivningar.

Här får ändå sägas att service- och teknikförvaltningen ses som en förebild som visar att ett aktivt miljöarbete lönar sig och kan sänka hög sjukfrånvaron.

Vi har ju i personalutskottet haft frågan uppe vid ett flertal tillfällen och då har det visat sig att förvaltningarna inte haft något större intresse av att gå de arbetsmiljöutbildningar som har ordnats, just för att höja kunskapen.

Nu är det viktigt att arbetsmiljön och sjukfrånvaron blir ett prioriterat område. Det är inte på något sätt acceptabelt med så hög sjukfrånvaro. Den sjukfrånvaro som hör ihop med arbetsmiljön måste åtgärdas. Katrineholms kommun ska vara en god arbetsgivare som ser till att personalen trivs och kan göra ett gott jobb.

Bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar